Νέα και ενημερώσεις

ΛΙΣΤΑ ΝΕΩΝ ΕΤΟΥΣ

Εμφάνιση ενημερώσεων όλου του Δήμου!!!
Πολύσυκο Δυπόταμα Πρασινάδα Σίλλη Θόλος Τέμενος Καρποφόρο Περίβλεπτο Μεσοχώρι Ξάγναντο ΚάτωΘόλος Παρανέστι Πολυνέρι Αηδονόκαστρο Καπνόφυτο Μαυροκορδάτος Κρήνη Στέρνα Υψηλή Ράχη Τείχος Πρινόλοφος Θαμνωτό Γύρος Πλατανιά Δρυμότοπος Υψηλόκαστρο Χαμοκέρασα Πελεκητή Πλατανόβρυση Παλιάμπελα Μαρμαριά Άνω Πυξάρι Νικηφόρος Μικρολιβάδι Τερψιθέα Αδριανή Πτελέα

Ανακοίνωση ως προς τον διαγωνισμό για την πράξη «Σχεδιασμός και παραγωγή υλικού για την προώθηση –προβολή των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής του Δήμου Παρανεστίου»

17/08/2016 19:28

AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Ανοικτός πρόχειρος δημόσιος διαγωνισμός, για την ανάδειξη αναδόχου για την πράξη «Σχεδιασμός και παραγωγή υλικού για την προώθηση –προβολή των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής του Δήμου Παρανεστίου», ποσού είκοσι μία χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα εννέα ευρώ και σαράντα ένα λεπτών (21.689,41€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ο οποίος ήταν να διεξαχθεί την Τρίτη 23 Αυγούστου 2016, στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, αναβάλλεται λόγω εφαρμογής του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α/ 147)που αφορά την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ σχετικά με τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών.

 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 

ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΑΡΙΝΑ


 1 Τελική