Νέα και ενημερώσεις

ΛΙΣΤΑ ΝΕΩΝ ΕΤΟΥΣ

Εμφάνιση ενημερώσεων όλου του Δήμου!!!
Πολύσυκο Δυπόταμα Πρασινάδα Σίλλη Θόλος Τέμενος Καρποφόρο Περίβλεπτο Μεσοχώρι Ξάγναντο ΚάτωΘόλος Παρανέστι Πολυνέρι Αηδονόκαστρο Καπνόφυτο Μαυροκορδάτος Κρήνη Στέρνα Υψηλή Ράχη Τείχος Πρινόλοφος Θαμνωτό Γύρος Πλατανιά Δρυμότοπος Υψηλόκαστρο Χαμοκέρασα Πελεκητή Πλατανόβρυση Παλιάμπελα Μαρμαριά Άνω Πυξάρι Νικηφόρος Μικρολιβάδι Τερψιθέα Αδριανή Πτελέα

[04/10/2012] Πρόσκληση για την 17η Δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

04/10/2012 00:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 04/10/2012
Αριθ. Πρωτ.: 8701
Αριθ. Συνεδρίασης: 17

Σας προσκαλούμε την 11η του μηνός Οκτωβρίου 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα εξής θέματα:

  • Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού έτους 2012 Δήμου Παρανεστίου
  • Ανάκληση της 157/2012 απόφασης Δ.Σ. και εκ νέου τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2012 της Τ.Κ. Πτελέας και τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2012 Δήμου Παρανεστίου
  • Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος της Τ.Κ. Πλατανιάς και προϋπολογισμού έτους 2012 Δήμου Παρανεστίου
  • Οριστική παραλαβή μελέτης με τίτλο Υδραυλική μελέτη του έργου Κατασκευή Δικτύου Ύδρευσης Ψ.Ράχης
  • Οριστική παραλαβή μελέτης με τίτλο Υδραυλική μελέτη του έργου Κατασκευή Δικτύου Ύδρευσης Πρασινάδας
  • Οριστική παραλαβή μελέτης με τίτλο Τοπογραφική μελέτη του έργου Κατασκευή Δικτύου Ύδρευσης Ψ.Ράχης
  • Οριστική παραλαβή μελέτης με τίτλο Τοπογραφική μελέτη του έργου Κατασκευή Δικτύου Ύδρευσης Πρασινάδας
  • Έγκριση ή μη του 1ου ΑΠΕ του έργου «Οδοποιία οικισμού Αδριανής(Δίγκας, Μανωλεσάκης, Μπόγδη, Λαχανόκηποι, Πλατάνι προς αντλιοστάσιο)
  • Έγκριση χρηματοδότησης τη μη επιλέξιμης δαπάνης του ΦΠΑ του έργου με τίτλο «Ύδρευση Οικισμών Δ.Παρανεστίου» από το πρόγραμμα ΠΔΕ
  • Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 35.872,14 ευρώ
  • Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2012
  • Παράταση συμβάσεων καυσίμων κίνησης και θέρμανσης
  • Διαγραφή οφειλών από τους φορολογικούς καταλόγους του Δήμου
  • Έγκριση πραγματοποίησης εκδηλώσεως 28ης Οκτωβρίου και ψήφιση πιστώσεων

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κωνσταντινίδης Μιχαήλ


 1 Τελική