Νέα και ενημερώσεις

ΛΙΣΤΑ ΝΕΩΝ ΕΤΟΥΣ

Εμφάνιση ενημερώσεων όλου του Δήμου!!!
Πολύσυκο Δυπόταμα Πρασινάδα Σίλλη Θόλος Τέμενος Καρποφόρο Περίβλεπτο Μεσοχώρι Ξάγναντο ΚάτωΘόλος Παρανέστι Πολυνέρι Αηδονόκαστρο Καπνόφυτο Μαυροκορδάτος Κρήνη Στέρνα Υψηλή Ράχη Τείχος Πρινόλοφος Θαμνωτό Γύρος Πλατανιά Δρυμότοπος Υψηλόκαστρο Χαμοκέρασα Πελεκητή Πλατανόβρυση Παλιάμπελα Μαρμαριά Άνω Πυξάρι Νικηφόρος Μικρολιβάδι Τερψιθέα Αδριανή Πτελέα

[19/11/2012] Πρόσκληση για την 18η Δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

19/11/2012 00:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 19/11/2012
Αριθ. Πρωτ.: 10017
Αριθ. Συνεδρίασης: 18

Σας προσκαλούμε την 23η του μηνός Νοεμβρίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα εξής θέματα:

  • Μείωση μισθώματος ακινήτου στην Τ.Κ. Παρανεστίου
  • Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Γ’ τριμήνου προϋπολογισμού 2012
  • Καταβολή εταιρικού κεφαλαίου ποσού 4.500,00 ευρώ για την συμμετοχή του Δήμου στην αστική μη κερδοσκοπική με την επωνυμία ΕΥΡΩΠΕΡΙΟΧΗ ΝΕΣΤΟΣ - ΜΕΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
  • Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 35.872,14 ευρώ
  • Αποδοχή και κατανομή ποσού 10.932,06 ευρώ για σχολικές επιτροπές Δήμου Παρανεστίου
  • Έγκριση δαπάνης εξόδων μετακίνησης υπαλλήλου και ψήφιση πίστωσης
  • Έγκριση δαπανών της 28ης Οκτωβρίου
  • Έγκριση εκμίσθωσης σχολικών κλήρων Δήμου Παρανεστίου
  • Ψήφιση πίστωσης ποσού 10.000,00 ευρώ για την προβολή του Δήμου
  • Διαγραφή οφειλών από τους φορολογικούς καταλόγους Δήμου Παρανεστίου
  • Έγκριση προμήθειας υγρών καυσίμων – ελαιολιπαντικών για το έτος 2013
  • Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Παρανεστίου με το Ίδρυμα Νεολαίας και Δία Βίου Μάθησης για την λειτουργία Κέντρου Δία Βίου Μάθησης στο Δήμο
  • Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2012 και τροποποίηση προϋπολογισμού 2012 Δήμου Παρανεστίου
  • Αντικατάσταση μελών Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής
  • Συναίνεση σε έκδοση αδείας ανασκαφής θησαυρού
  • Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ»
  • Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας για την εκτέλεση του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ»
  • Αποδοχή ή μη κάλυψης ελλείμματος χρηματοδότησης για την λειτουργία των υποδομών φιλοξενίας στον οικισμό Μεσοχωρίου στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με τίτλο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ»
  • Αποδοχή ή μη κάλυψης ελλείμματος χρηματοδότησης για την λειτουργία Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Ροδόπης στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με τίτλο «ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΚΑΙ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ»

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κωνσταντινίδης Μιχαήλ


 1 Τελική