Νέα και ενημερώσεις

ΛΙΣΤΑ ΝΕΩΝ ΕΤΟΥΣ

Εμφάνιση ενημερώσεων όλου του Δήμου!!!
Πολύσυκο Δυπόταμα Πρασινάδα Σίλλη Θόλος Τέμενος Καρποφόρο Περίβλεπτο Μεσοχώρι Ξάγναντο ΚάτωΘόλος Παρανέστι Πολυνέρι Αηδονόκαστρο Καπνόφυτο Μαυροκορδάτος Κρήνη Στέρνα Υψηλή Ράχη Τείχος Πρινόλοφος Θαμνωτό Γύρος Πλατανιά Δρυμότοπος Υψηλόκαστρο Χαμοκέρασα Πελεκητή Πλατανόβρυση Παλιάμπελα Μαρμαριά Άνω Πυξάρι Νικηφόρος Μικρολιβάδι Τερψιθέα Αδριανή Πτελέα

[06/12/2012] Πρόσκληση για την 19η Δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

06/12/2012 00:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 06/12/2012
Αριθ. Πρωτ.: 10456
Αριθ. Συνεδρίασης: 19

Σας προσκαλούμε την 10η του μηνός Δεκεμβρίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα εξής θέματα:

  • Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 35.872,14 ευρλώ
  • Τροποποίηση προϋπολογισμού 2012
  • Ορισμός υπαλλήλου για την διαχείριση των τραπεζικών λογαριασμών του Δήμου
  • Έγκριση δαπάνης για ενδεείς δημότες για την περίοδο των Χριστουγέννων και ψήφιση πίστωσης
  • Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος Τ.Κ. Πλατανόβρυσης 2012 και τροποποίηση προϋπολογισμού 2012 Δήμου Παρανεστίου
  • Έγκριση μελέτης και υποβολής πρότασης με τίτλο «ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ», στα πλαίσια της 70ης Πρόσκλησης της Περιφέρειας με τίτλο « Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013», Άξονας προτεραιότητας 9 «Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην Ανατολική Μακεδονίας – Θράκης» και κωδικό προτεραιότητας 59 «Ανάπτυξη Πολιτιστικών Υποδομών»
  • Έγκριση χρηματοδότησης της μη επιλέξιμης δαπάνης του ΦΠΑ του έργου με τίτλο «Βιολογικός καθαρισμός Παρανεστίου – Κάτω Θόλου» από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
  • Έγκριση χρηματοδότησης της μη επιλέξιμης δαπάνης του ΦΠΑ του έργου με τίτλο «Ύδρευση Δήμου Παρανεστίου» από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
  • Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΚΡΑΣΠΕΔΩΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Δ.Δ. Ψ.ΡΑΧΗΣ»
  • Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ»
  • Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΟΥ Δ.Δ. ΠΤΕΛΕΑΣ»
  • Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΩΝ»
  • Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ,ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΩΝ,ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗΣ,ΧΑΜΟΚΕΡΑΣΩΝ Δ.Δ.ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ»
  • Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ Δ.Δ. ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ»
  • Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ Ο.Τ. 22-25-28 Δ.Δ. ΑΔΡΙΑΝΗΣ»

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κωνσταντινίδης Μιχαήλ


 1 Τελική