Νέα και ενημερώσεις

ΛΙΣΤΑ ΝΕΩΝ ΕΤΟΥΣ

Εμφάνιση ενημερώσεων όλου του Δήμου!!!
Πολύσυκο Δυπόταμα Πρασινάδα Σίλλη Θόλος Τέμενος Καρποφόρο Περίβλεπτο Μεσοχώρι Ξάγναντο ΚάτωΘόλος Παρανέστι Πολυνέρι Αηδονόκαστρο Καπνόφυτο Μαυροκορδάτος Κρήνη Στέρνα Υψηλή Ράχη Τείχος Πρινόλοφος Θαμνωτό Γύρος Πλατανιά Δρυμότοπος Υψηλόκαστρο Χαμοκέρασα Πελεκητή Πλατανόβρυση Παλιάμπελα Μαρμαριά Άνω Πυξάρι Νικηφόρος Μικρολιβάδι Τερψιθέα Αδριανή Πτελέα

[31/12/2012] Πρόσκληση για την 1η ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

31/12/2012 00:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 31/12/2012
Αριθ. Πρωτ.: 10958
Αριθ. Συνεδρίασης: 1

Σας προσκαλούμε την 6η του μηνός Ιανουαρίου 2013, ημέρα Κυριακή και ώρα 12:30 να προσέλθετε στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα εξής θέματα:

    • Εκλογή Προεδρίου Δημοτικού Συμβουλίου
    • Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών Οικονομικής Επιτροπής

 

Ο Προεδρεύων σύμβουλος

Ματζαρίδης Νικόλαος


 1 Τελική