Νέα και ενημερώσεις

ΛΙΣΤΑ ΝΕΩΝ ΕΤΟΥΣ

Εμφάνιση ενημερώσεων όλου του Δήμου!!!
Πολύσυκο Δυπόταμα Πρασινάδα Σίλλη Θόλος Τέμενος Καρποφόρο Περίβλεπτο Μεσοχώρι Ξάγναντο ΚάτωΘόλος Παρανέστι Πολυνέρι Αηδονόκαστρο Καπνόφυτο Μαυροκορδάτος Κρήνη Στέρνα Υψηλή Ράχη Τείχος Πρινόλοφος Θαμνωτό Γύρος Πλατανιά Δρυμότοπος Υψηλόκαστρο Χαμοκέρασα Πελεκητή Πλατανόβρυση Παλιάμπελα Μαρμαριά Άνω Πυξάρι Νικηφόρος Μικρολιβάδι Τερψιθέα Αδριανή Πτελέα

[14/1/2013] Πρόσκληση για την 2η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

14/01/2013 00:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 14/1/2013
Αριθ. Πρωτ.: 228
Αριθ. Συνεδρίασης: 2

Σας προσκαλούμε την 18η του μηνός Ιανουαρίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα εξής θέματα:

  • Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών για χορήγηση ειδών διαβίωσης στους οικονομικά αδυνάτους κατοίκους του Δήμου μας
  • Αποδοχή χρηματοδότησης σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.3756/2009 συνολικού ποσού 111.755.63 ευρώ (Δ’ δόση του 2012) από την καταβολή της πάσης φύσεως οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου προς τους ΟΤΑ Α’ βαθμού
  • Αποδοχή χρηματοδότησης σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.3756/2009 συνολικού ποσού 219.533,76 ευρώ για ολόκληρο το έτος 2013 από την καταβολή της πάσης φύσεως οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου προς τους ΟΤΑ Α’ βαθμού
  • Αποδοχή ποσού 2.346,47 ευρώ για την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων
  • Αντικατάσταση μέλους ΝΠΔΔ του δήμου Παρανεστίου
  • Ψήφιση οργανισμού ΝΠΔΔ σύμφωνα με τις αλλαγές του υπηρεσιακού συμβουλίου
  • Απολογισμός Αγώνων Βουνού Παρθένου Δάσους Παρανεστίου 2012 και λήψη απόφασης για διεξαγωγή αγώνων το έτος 2013
  • Έγκριση σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Παρανεστίου
  • Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΟΥ Δ.Δ. ΠΤΕΛΕΑΣ»
  • Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ Δ.Δ. ΑΔΡΙΑΝΗΣ»
  • Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΣΤΑΔΙΟ Δ.Δ. ΑΔΡΙΑΝΗΣ»
  • Αποδοχή ένταξης και αποδοχή χρηματοδότησης της πράξης «ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Π.Ε. ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΔΡΙΑΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ» στον Άξονα Προτεραιότητας 01: «Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος – Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής – Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» του Ε.Π. «Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη» προΰπολογισμού 305.618,81 ευρώ
  • Αποδοχή ένταξης και αποδοχή χρηματοδότησης της πράξης «ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Π.Ε. ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ» στον Άξονα Προτεραιότητας 01: «Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος – Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής – Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» του Ε.Π. «Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη» προΰπολογισμού 258.722,53 ευρώ
  • Αποδοχή ένταξης και αποδοχή χρηματοδότησης της πράξης «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΔΕΗ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ» στον Άξονα Προτεραιότητας 09: «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην ΠΑΜΘ» του Ε.Π. «Μακεδονία – Θράκη» προΰπολογισμού 1.852.000,00 ευρώ
  • Αποδοχή ένταξης και αποδοχή χρηματοδότησης της πράξης «ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΚΑΙ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» στον Άξονα Προτεραιότητας 09: «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην ΠΑΜΘ» του Ε.Π. «Μακεδονία – Θράκη» προΰπολογισμού 835.170,00 ευρώ
  • Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για την καταμέτρηση των εισαχθέντων ζώων στις βοσκές για το έτος 2013
  • Ορισμός μελών επιτροπής κατάρτισης φορολογικών καταλόγων του Δήμου για το έτος 2013
  • Συγκρότηση επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών με συμβιβασμό για το έτος 2013
  • Ορισμός μελών επιτροπής παραλαβής εργασιών και μεταφορών (υπηρεσιών) του Π.Δ. 28/1980 για το έτος 2013
  • Ορισμός – Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών που υπάγονται στις διατάξεις ΕΚΠΟΤΑ για το έτος 2013
  • Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού Ν.3669/2008 για το έτος 2013
  • Ορισμός – Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής για προμήθειες ανταλλακτικών οχημάτων, ελαστικών επισώτρων κ.λ.π. και για συντηρήσεις – επισκευές οχημάτων – μηχανημάτων σε ιδιωτικά συνεργεία
  • Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργων και εργασιών συντήρησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.1418/84 για το έτος 2013
  • Ορισμός – Συγκρότηση επιτροπής σφράγισης υγειονομικού ενδιαφέροντος και εκτέλεσης διοικητικών πράξεων για το έτος 2013
  • Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Παρανεστίου
  • Συγκρότηση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου Παρανεστίου
  • Συγκρότηση Επιτροπής Αγροτικής Ανάπτυξης Δήμου Παρανεστίου
  • Ψήφισμα για την παραμονή της 383 Μοίρας Πυροσβεστικών Αεροσκαφών στη Θεσσαλονίκη

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Στυλιανίδης Αναστάσιος


 1 Τελική