Νέα και ενημερώσεις

ΛΙΣΤΑ ΝΕΩΝ ΕΤΟΥΣ

Εμφάνιση ενημερώσεων όλου του Δήμου!!!
Πολύσυκο Δυπόταμα Πρασινάδα Σίλλη Θόλος Τέμενος Καρποφόρο Περίβλεπτο Μεσοχώρι Ξάγναντο ΚάτωΘόλος Παρανέστι Πολυνέρι Αηδονόκαστρο Καπνόφυτο Μαυροκορδάτος Κρήνη Στέρνα Υψηλή Ράχη Τείχος Πρινόλοφος Θαμνωτό Γύρος Πλατανιά Δρυμότοπος Υψηλόκαστρο Χαμοκέρασα Πελεκητή Πλατανόβρυση Παλιάμπελα Μαρμαριά Άνω Πυξάρι Νικηφόρος Μικρολιβάδι Τερψιθέα Αδριανή Πτελέα

Πρόσκληση για την 3η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

14/02/2016 19:45

        

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 12/02/2016
Αριθ. Πρωτ.: 748
Αριθ. Συνεδρίασης: 3

Σας προσκαλούμε την 17η  του μηνός  Φεβρουαρίου   2016, ημέρα  Τετάρτη     και ώρα 17:30 μ.μ. να προσέλθετε  σε  Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010,  η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

 1. Κατανομή ποσού 13.230,12 Ευρώ στις σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας
 2. Εγκριση της 2ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικον. Έτους 2016
 3. Εγκριση της 3ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικον. Έτους 2016
 4. Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 80.000 ευρώ απο το ΥΠΕΣ και έγκριση της 4η τροποποίησης προϋπολογισμού οικον. Έτους 2016
 5. Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού για το έτος 2016.
 6. Συμμετοχή του Δήμου Παρανεστίου στο 3ο Επιστημονικό Συμπόσιο «Η Δράμα ενάντια στον Καρκίνο με θέμα: Πρόληψη και πρώιμη διάγνωση του καρκίνου από τον οικογενειακό γιατρό ως προκλήσεις της σύγχρονης Βιοτεχνολογίας»
 7. Έγκριση μετάβασης της Δημάρχου στην Κύπρο στις 7-3-2016 για την συμμετοχή της στην εκδήλωση της τουριστικής Προβολής στην Κύπρο που διοργανώνει η Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας -Θράκης
 8. Σύσταση Επιτροπής Διενέργειας δημοπρασίας και Αξιολόγησης Προσφορών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων και ακινήτων του Δήμου για το έτος 2016.
 9. Διαγραφή Οφειλών δημοτικών τελών και δικαιωμάτων από τους φορολογικούς καταλόγους για τον Ψαλτικίδη Ελευθέριο του Μιχαήλ
 10. Διαγραφή Οφειλών δημοτικών τελών και δικαιωμάτων από τους φορολογικούς καταλόγους για τον Ψαλτικίδη Παναγιώτη του Ελευθερίου
 11. Διαγραφή Οφειλών δημοτικών τελών και δικαιωμάτων από τους φορολογικούς καταλόγους για τον Ψαλτικίδη Μιχαήλ του Ελευθερίου
 12. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής έργου: «Κατασκευή ποτίστρας ΤΚ Πλατανιάς» αρχικού προϋπολογισμού 11.975,00 € με το ΦΠΑ.
 13. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Συντήρηση κατασκευή περίφραξης νεκροταφείου οικισμού Τοίχους ΤΚ Άνω Πυξαρίου» αρχικού προϋπολογισμού 9.999,75 € με το ΦΠΑ.
 14. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Επέκταση δικτύου ύδρευσης οικισμού Πρινολόφου και Πλατανιάς ΤΚ Πλατανιάς» αρχικού προϋπολογισμού 12.547,38 € με το ΦΠΑ.
 15. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή ποτίστρας στην ΤΚ Ψηλής Ράχης» αρχικού προϋπολογισμού 11.975,00 € με το ΦΠΑ.
 16. Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Παρανεστίου και της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ με τίτλο : " Λειτουργική αναβάθμιση συστήματος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ή και άλλων προΐόντων κατά την έννοια του Ν.2939/2001 και βελτίωση μεθοδολογίας Διαχείρισης του - Υποστηρικτικές ενέργειες Δήμου Παρανεστίου και ορισμός εκπροσώπων στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης.
 17. Λήψη απόφασης για την απευθείας ανάθεση «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ &
  ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ», προϋπολογισμού 17.601,01 €.» σε προμηθευτές Ν. Δράμας .
 18. Επικαιροποίηση της αριθ. 144/2011 απόφασης του ΔΣ για ανταλλαγή αγροτεμαχίων στη Τ.Κ. Ψηλής ΡάχηςΗ Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κουτεκίδου Μεταμόρφη

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ


 1 Τελική