Νέα και ενημερώσεις

ΛΙΣΤΑ ΝΕΩΝ ΕΤΟΥΣ

Εμφάνιση ενημερώσεων όλου του Δήμου!!!
Πολύσυκο Δυπόταμα Πρασινάδα Σίλλη Θόλος Τέμενος Καρποφόρο Περίβλεπτο Μεσοχώρι Ξάγναντο ΚάτωΘόλος Παρανέστι Πολυνέρι Αηδονόκαστρο Καπνόφυτο Μαυροκορδάτος Κρήνη Στέρνα Υψηλή Ράχη Τείχος Πρινόλοφος Θαμνωτό Γύρος Πλατανιά Δρυμότοπος Υψηλόκαστρο Χαμοκέρασα Πελεκητή Πλατανόβρυση Παλιάμπελα Μαρμαριά Άνω Πυξάρι Νικηφόρος Μικρολιβάδι Τερψιθέα Αδριανή Πτελέα

Πρόσκληση για την 2η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

24/01/2016 12:17

        

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 22/01/2016
Αριθ. Πρωτ.: 319
Αριθ. Συνεδρίασης: 2

Σας προσκαλούμε την 27η  του μηνός  Ιανουαρίου   2016, ημέρα  Τετάρτη     και ώρα 17:30 μ.μ. να προσέλθετε  σε  Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010,  η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

 1. Γνωμοδότηση του Δ.Σ. για μεταβολές στις Σχολικές Μονάδες του Δήμου
 2. Ορισµός ειδικού οργάνου ελέγχου τήρησης των όρων λειτουργίας Παιδότοπων
 3. Ορισμός Δ.Σ. με τον αναπληρωτή του για την συγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής αμπελοοινικών θεμάτων για τον καθορισμό των προϋποθέσεων χρήσης της ένδειξης όνομα αμπελουργικής εκμετάλλευσης στην επισήμανση των ελληνικών οίνων σύμφωνα με το άρθρο 4 της ΚΥΑ 5067/ 117292/27-10-2015 ΦΕΚ 2323/Β/2015
 4. Διαγραφή Οφειλών δημοτικών τελών και δικαιωμάτων από τους φορολογικούς καταλόγους για την Σακαλίδου Αναστασία του Σάββα
 5. Διαγραφή Οφειλών δημοτικών τελών και δικαιωμάτων από τους φορολογικούς καταλόγους για την Γεμενετζή Σταυρούλα του Πολυχρόνη
 6. Διαγραφή Οφειλών δημοτικών τελών και δικαιωμάτων από τους φορολογικούς καταλόγους για τον Κομνηνό Γεώργιο του Θεοφίλου
 7. Διαγραφή Οφειλών δημοτικών τελών και δικαιωμάτων από τους φορολογικούς καταλόγους για τον Κωνσταντινίδη Αναστάσιο του Ευθυμίου
 8. Διαγραφή Οφειλών δημοτικών τελών και δικαιωμάτων από τους φορολογικούς καταλόγους για τον Καραπιπέρη Σταύρο του Στέλιου
 9. Διαγραφή Οφειλών δημοτικών τελών και δικαιωμάτων από τους φορολογικούς καταλόγους για τον Βασιλειάδη Γεώργιο του Αμανατίου
 10. Σύνταξη έκθεσης εσόδων- εξόδων Δ΄ τριμήνου (01/10/2015-31/12/2015) προϋπολογισμού 2015
 11. Έγκριση της 1ης Παράτασης προθεσμίας υλοποίησης της προμήθειας με τίτλο : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ (ΚΕΦΑΛΗ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ) ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ.
 12. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΑΠΟ ΟΙΚΙΑ ΣΑΚΑΛΙΔΗ ΠΡΟΣ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗΣ» αρχικού προϋπολογισμού 12.550,00 € με το ΦΠΑ.
 13. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Τ.Κ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ» αρχικού προϋπολογισμού 35.454,00 € με το ΦΠΑ.
 14. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του Υποέργου 1: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» του έργου: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΔΕΗ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ» αρχικού προϋπολογισμού 1.494.000,00 € με το ΦΠΑ
 15. Διαγραφή Οφειλών δημοτικών τελών και δικαιωμάτων από τους φορολογικούς καταλόγους για τον Λαγάκη Κων/νο του Νικολάου
 16. Ψήφιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Παρανεστίου 2015-2019 -Φάση Α-Στρατηγικός σχεδιασμός.
 17. «Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ &
  ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ», προϋπολογισμού 17.601,01 €.
 18. Έγκριση της 1ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Οικον. έτους 2016 και της 1ης τροποποίησης Προϋπολογισμού Οικον. έτους 2016.
 19. Έγκριση τρόπου διενέργειας προμηθειών – εργασιών – παροχής υπηρεσιών και λοιπών εξόδων έτους 2016

 


Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κουτεκίδου Μεταμόρφη

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ


 1 Τελική