Νέα και ενημερώσεις

ΛΙΣΤΑ ΝΕΩΝ ΕΤΟΥΣ

Εμφάνιση ενημερώσεων όλου του Δήμου!!!
Πολύσυκο Δυπόταμα Πρασινάδα Σίλλη Θόλος Τέμενος Καρποφόρο Περίβλεπτο Μεσοχώρι Ξάγναντο ΚάτωΘόλος Παρανέστι Πολυνέρι Αηδονόκαστρο Καπνόφυτο Μαυροκορδάτος Κρήνη Στέρνα Υψηλή Ράχη Τείχος Πρινόλοφος Θαμνωτό Γύρος Πλατανιά Δρυμότοπος Υψηλόκαστρο Χαμοκέρασα Πελεκητή Πλατανόβρυση Παλιάμπελα Μαρμαριά Άνω Πυξάρι Νικηφόρος Μικρολιβάδι Τερψιθέα Αδριανή Πτελέα

[30/01/2013] Πρόσκληση για την 4η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

30/01/2013 00:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 30/01/2013
Αριθ. Πρωτ.: 659
Αριθ. Συνεδρίασης: 4

Σας προσκαλούμε την 4η του μηνός Φεβρουαρίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00 να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα εξής θέματα:

  • Έγκριση Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Παρανεστίου
  • Έγκριση έκθεσης κατάρτισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Παρανεστίου
  • Έγκριση ετήσιου τεχνικού προγράμματος 2013 Δήμου Παρανεστίου
  • Συγκρότηση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου Παρανεστίου
  • Λήψη απόφασης για αδυναμία εκτέλεσης εργασιών και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και δημοτικών κτιρίων
  • Προγραμματισμός προσλήψεων εποχιακού προσωπικού με δίμηνες συμβάσεις για κάλυψη εκτάκτων αναγκών έτους 2013
  • Έγκριση εσόδων – εξόδων Δ’ τρίμηνου (01-10-2012/31-12-2012) προϋπολογισμού έτους 2012
  • Αποδοχή ποσού 15.310,88€ και κατανομή αυτού στις σχολικές μονάδες του Δήμου
  • Αποδοχή ποσού 10.000,00€ για κάλυψη αναγκών πολιτικής προστασίας

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Στυλιανίδης Αναστάσιος


 1 Τελική