Νέα και ενημερώσεις

ΛΙΣΤΑ ΝΕΩΝ ΕΤΟΥΣ

Εμφάνιση ενημερώσεων όλου του Δήμου!!!
Πολύσυκο Δυπόταμα Πρασινάδα Σίλλη Θόλος Τέμενος Καρποφόρο Περίβλεπτο Μεσοχώρι Ξάγναντο ΚάτωΘόλος Παρανέστι Πολυνέρι Αηδονόκαστρο Καπνόφυτο Μαυροκορδάτος Κρήνη Στέρνα Υψηλή Ράχη Τείχος Πρινόλοφος Θαμνωτό Γύρος Πλατανιά Δρυμότοπος Υψηλόκαστρο Χαμοκέρασα Πελεκητή Πλατανόβρυση Παλιάμπελα Μαρμαριά Άνω Πυξάρι Νικηφόρος Μικρολιβάδι Τερψιθέα Αδριανή Πτελέα

[13/02/2013] Πρόσκληση για την 6η έκτακτη ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

13/02/2013 00:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 13/02/2013
Αριθ. Πρωτ.: 1041
Αριθ. Συνεδρίασης: 6

Σας προσκαλούμε την 14η του μηνός Φεβρουαρίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 να προσέλθετε στην έκτακτη ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στο εξής θέμα:

Ψήφιση Προϋπολογισμού και Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Δήμου Παρανεστίου, οικ. έτους 2013

Η συνεδρίαση χαρακτηρίστηκε ως έκτακτη, σύμφωνα με το από 13-02-2013 έγγραφο του Τμήματος Διοικητικού Οικονομικού Ν. Δράμας, όπου θα πρέπει να επαναεισάγουμε άμεσα το ανωτέρω θέμα προκειμένου να γίνει ο προβλεπόμενος έλεγχος νομιμότητας του.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Στυλιανίδης Αναστάσιος


 1 Τελική