Νέα και ενημερώσεις

ΛΙΣΤΑ ΝΕΩΝ ΕΤΟΥΣ

Εμφάνιση ενημερώσεων όλου του Δήμου!!!
Πολύσυκο Δυπόταμα Πρασινάδα Σίλλη Θόλος Τέμενος Καρποφόρο Περίβλεπτο Μεσοχώρι Ξάγναντο ΚάτωΘόλος Παρανέστι Πολυνέρι Αηδονόκαστρο Καπνόφυτο Μαυροκορδάτος Κρήνη Στέρνα Υψηλή Ράχη Τείχος Πρινόλοφος Θαμνωτό Γύρος Πλατανιά Δρυμότοπος Υψηλόκαστρο Χαμοκέρασα Πελεκητή Πλατανόβρυση Παλιάμπελα Μαρμαριά Άνω Πυξάρι Νικηφόρος Μικρολιβάδι Τερψιθέα Αδριανή Πτελέα

Πρόσκληση για την 17η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

04/10/2015 08:50

      

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 02/10/2015
Αριθ. Πρωτ.: 6071
Αριθ. Συνεδρίασης: 17

Σας προσκαλούμε την 6η του μηνός  Οκτωβρίου  2015, ημέρα  Τρίτη    και ώρα 18:00 μ.μ. να προσέλθετε  σε  Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010,  η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη με τα παρακάτω θέματα :

 

 1. Εκλογή δυο (2) δημοτικών συμβούλων της μειοψηφίας για τη συμμετοχή τους στη σύνθεση της εκτελεστικής επιτροπής σύμφωνα με τις διάταξης του ν. 3584/2007 και της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 4018/2011.
 2. Έγκριση ή μη :Α)Αποδοχής ποσού 10.570.00 Ευρώ για την συμμετοχή αθλητών στους αγώνες βουνού παρθένου Δάσους (Οκτώβριος 2015)VFT Β)επιστροφής  των αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών από την συμμετοχή αθλητών στους αγώνες βουνού παρθένου Δάσους (Οκτώβριος 2015)VFT  και  Γ)της 13ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικ. έτους 2015.
 3. Έγκριση ή μη της 14ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικ. έτους 2015.
 4. Έγκριση δαπανών λειτουργίας συσσιτίων .
 5. Λήψη Απόφασης για την ένταξη της μελέτης στο τεχνικό πρόγραμμα έτους 2015  με τίτλο  :«ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ  ΜΕΛΕΤΗ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΗΝ  Τ.Κ. ΑΔΡΙΑΝΗΣ ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ» και τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος έτους 2015
 6. Λήψη Απόφασης για την  ένταξη της μελέτης στο τεχνικό πρόγραμμα έτους 2015  με τίτλο:«ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ (Η/Μ)  ΜΕΛΕΤΗ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΗΝ  Τ.Κ. ΑΔΡΙΑΝΗΣ ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ»και τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος έτους 2015
 7. Λήψη Απόφασης για την  ένταξη της μελέτης στο τεχνικό πρόγραμμα έτους 2015  με τίτλο :«ΣΤΑΤΙΚΗ  ΜΕΛΕΤΗ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΗΝ  Τ.Κ.  ΑΔΡΙΑΝΗΣ ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ» και τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος έτους 2015
 8. Λήψη Απόφασης για την  ένταξη της μελέτης στο τεχνικό πρόγραμμα έτους 2015  με τίτλο:«ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΗΝ  Τ.Κ.  ΑΔΡΙΑΝΗΣ ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ» και τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος έτους 2015
 9. Λήψη Απόφασης για την  ένταξη της μελέτης στο τεχνικό πρόγραμμα έτους 2015  με τίτλο:«ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ  ΜΕΛΕΤΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ ΑΔΡΙΑΝΗΣ» και τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος έτους 2015
 10. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΚ ΠΛΑΤΑΒΟΒΡΥΣΗΣ» αρχικού προϋπολογισμού   5.979,00 € με το ΦΠΑ.
 11. Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος έτους 2015 για την ένταξη του έργου «Κατασκευή Φρεατίου συμβολής αγωγών ακαθάρτων στο Παρανέστι και φρεατίου ομβρίων στη Αδριανή».
 12. Αποδοχή επιχορήγησης συνολικού ποσού 4.393,40 Ευρώ για την επισκευή και συντήρηση των σχολικών κτιρίων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παρανεστίου
 13. Διαγραφή Οφειλών δημοτικών τελών και δικαιωμάτων από τους φορολογικούς καταλόγους για το Π.ΚΕ.Κ.Α Παρανεστίου
 14. Διαγραφή Οφειλών δημοτικών τελών και δικαιωμάτων από τους φορολογικούς καταλόγους για τον Αδαμαντίδη Ιωάννη του Θεόφιλου
 15. Έγκριση μετάβασης δημάρχου στην Αθήνα.
 16. Συγκρότηση της  επιτροπής παραλαβής των τροφίμων και της Βασικής Υλικής Συνδρομής για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Άπορους (ΤΕΒΑ/FEAD) σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ  για το έτος 2015.
 17. Παραχώρηση ή  μη εξαρτημάτων  αργαλειού (ψαλίδια και κοπανάκια) στο Λύκειο Ελληνίδων Δράμας.
  Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ.Ε ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ» αρχικού προϋπολογισμού   12.618,00 € με το ΦΠΑ
 18. Τροποποίηση της αριθ. 13/2015 απόφασης του Δημ. Συμβουλίου και συγκρότηση εκ νέου  της Επιτροπής παραλαβής εργασιών και μεταφορών (υπηρεσιών) του π.δ. 28/1980 για το έτος 2015.
 19. Σύσταση επιτροπής  παροχής γνώμης προς τον Περιφερειάρχη για την άρση κυκλοφορίας (2) οχημάτων του Δήμο με αριθ. κυκλοφορίας   ΚΗΥ 9443 SUZUKI-VITARA & KHY 1450 MAZDA  λόγω ασύμφορου κυκλοφορίας  .
 20. Χορήγηση χρηματικού βοηθήματος σε άπορο κάτοικο του Δήμου και ψήφιση πίστωσης σε  βάρος του ΚΑ 00/6733 του προϋπολογισμού Οικον. έτους 2015 .
 21. Ανάκληση της αριθ. 87/2015 απόφασης του Δ.Σ. περί Άνοιγμα λογαριασμού στην Τράπεζα της Ελλάδος σύμφωνα με την 41/20-4-2015 Π.Ν.Π
 22. Έγκριση μετάβασης της Δημάρχου στο Βερολίνο από 4-11-2015 έως 6-11-2015 για την συμμετοχή της στην 5η Ελληνογερμανική Συνέλευση με θέμα «Η ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΚΡΕΜΙΖΕΙ ΤΟ ΤΕΙΧΟΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ»
 23. Λήψη απόφασης για την υδροδότηση ή μη, της  δεξαμενής  και ποτίστρας πλησίον της κτηνοτροφικής εγκατάστασης Μ. Κων/νίδη του αγροκτήματος Χαμοκεράσων της Τ.Κ. Πλατανόβρυσης .
                                                                         

                                                                           Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

                                                                           Κουτεκίδου Μεταμόρφη

  ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ


 1 Τελική