Νέα και ενημερώσεις

ΛΙΣΤΑ ΝΕΩΝ ΕΤΟΥΣ

Εμφάνιση ενημερώσεων όλου του Δήμου!!!
Πολύσυκο Δυπόταμα Πρασινάδα Σίλλη Θόλος Τέμενος Καρποφόρο Περίβλεπτο Μεσοχώρι Ξάγναντο ΚάτωΘόλος Παρανέστι Πολυνέρι Αηδονόκαστρο Καπνόφυτο Μαυροκορδάτος Κρήνη Στέρνα Υψηλή Ράχη Τείχος Πρινόλοφος Θαμνωτό Γύρος Πλατανιά Δρυμότοπος Υψηλόκαστρο Χαμοκέρασα Πελεκητή Πλατανόβρυση Παλιάμπελα Μαρμαριά Άνω Πυξάρι Νικηφόρος Μικρολιβάδι Τερψιθέα Αδριανή Πτελέα

Πρόσκληση για την 19η Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

17/08/2015 22:47

        

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 19/08/2015

Αριθ. Πρωτ.: 4993
Αριθ. Συνεδρίασης: 19

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε συνεδρίαση.

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την 18η  του μηνός  Αυγούστου του έτους 2015, ημέρα  Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ. σε Εκτακτη κατεπείγουσα   συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής,   για τη συζήτηση και λήψη απόφασης  για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 Το κατεπείγον συνίσταται στο ότι  ο χρόνος για την υλοποίηση του έργου και της ολοκλήρωσης του κατά το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο μέχρι 30-11-2015 είναι ιδιαίτερα περιορισμένος. 

 

 

Έγκριση ή μη των πρακτικών δημοπρασίας  του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ» με προϋπολογισμό 203.000,00 € (με Φ.Π.Α.).

                                                                                 

                                                                                          Η Πρόεδρος 

                                                                             Σωτηριάδου Αλεξάνδρα Μαρίνα

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ

 


 1 Τελική