Νέα και ενημερώσεις

ΛΙΣΤΑ ΝΕΩΝ ΕΤΟΥΣ

Εμφάνιση ενημερώσεων όλου του Δήμου!!!
Πολύσυκο Δυπόταμα Πρασινάδα Σίλλη Θόλος Τέμενος Καρποφόρο Περίβλεπτο Μεσοχώρι Ξάγναντο ΚάτωΘόλος Παρανέστι Πολυνέρι Αηδονόκαστρο Καπνόφυτο Μαυροκορδάτος Κρήνη Στέρνα Υψηλή Ράχη Τείχος Πρινόλοφος Θαμνωτό Γύρος Πλατανιά Δρυμότοπος Υψηλόκαστρο Χαμοκέρασα Πελεκητή Πλατανόβρυση Παλιάμπελα Μαρμαριά Άνω Πυξάρι Νικηφόρος Μικρολιβάδι Τερψιθέα Αδριανή Πτελέα

Πρόσκληση για την 18η Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

03/08/2015 13:05

        

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 03/08/2015

Αριθ. Πρωτ.: 4647
Αριθ. Συνεδρίασης: 18

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε συνεδρίαση.

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την 3η  του μηνός  Αυγούστου του έτους 2015, ημέρα  Δευτέρα και ώρα 10:30 μ.μ. σε Εκτακτη κατεπείγουσα   συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής,   για τη συζήτηση και λήψη απόφασης  για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Το κατεπείγον συνίσταται στο ότι  πρέπει να ψηφιστούν άμεσα οι πιστώσεις που αφορούν την ανάθεση μεταφοράς Αστικών Στερεών Αποβλήτων του Δήμου για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργίας της Υπηρεσίας Καθαριότητας.

 

 

Εγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση πιστώσεων του Δήμου προϋπολογισμού οικον. Έτους 2015»

                                                                                 

                                                                                          Η Πρόεδρος

 

                                                                             Σωτηριάδου Αλεξάνδρα Μαρίνα

 ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ


 1 Τελική