Νέα και ενημερώσεις

ΛΙΣΤΑ ΝΕΩΝ ΕΤΟΥΣ

Εμφάνιση ενημερώσεων όλου του Δήμου!!!
Πολύσυκο Δυπόταμα Πρασινάδα Σίλλη Θόλος Τέμενος Καρποφόρο Περίβλεπτο Μεσοχώρι Ξάγναντο ΚάτωΘόλος Παρανέστι Πολυνέρι Αηδονόκαστρο Καπνόφυτο Μαυροκορδάτος Κρήνη Στέρνα Υψηλή Ράχη Τείχος Πρινόλοφος Θαμνωτό Γύρος Πλατανιά Δρυμότοπος Υψηλόκαστρο Χαμοκέρασα Πελεκητή Πλατανόβρυση Παλιάμπελα Μαρμαριά Άνω Πυξάρι Νικηφόρος Μικρολιβάδι Τερψιθέα Αδριανή Πτελέα

Πρόσκληση για την 17η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

02/08/2015 20:01

       

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 03/08/2015
Αριθ. Συνεδρίασης: 17

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε συνεδρίαση.

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την 3η  του μηνός  Αυγούστου του έτους 2015, ημέρα  Δευτέρα και ώρα 19:00 μ.μ. σε τακτική  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής,   για τη συζήτηση και λήψη απόφασης  για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση ή μη της 11ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικον. έτους 2015 
  2. Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΕ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ», προΰπολογισμού 12.624,57€. 
  3. Καθορισμός των όρων διακήρυξης της προμήθειας με τίτλο «ΥΠΟΕΡΓΟ 2: <<ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ>> ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΔΕΗ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 358.000,00 € ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ «383731».
     

                                                                                          Η Πρόεδρος                                                                              

                                                                              Σωτηριάδου Αλεξάνδρα Μαρίνα

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ

 


 1 Τελική