Νέα και ενημερώσεις

ΛΙΣΤΑ ΝΕΩΝ ΕΤΟΥΣ

Εμφάνιση ενημερώσεων όλου του Δήμου!!!
Πολύσυκο Δυπόταμα Πρασινάδα Σίλλη Θόλος Τέμενος Καρποφόρο Περίβλεπτο Μεσοχώρι Ξάγναντο ΚάτωΘόλος Παρανέστι Πολυνέρι Αηδονόκαστρο Καπνόφυτο Μαυροκορδάτος Κρήνη Στέρνα Υψηλή Ράχη Τείχος Πρινόλοφος Θαμνωτό Γύρος Πλατανιά Δρυμότοπος Υψηλόκαστρο Χαμοκέρασα Πελεκητή Πλατανόβρυση Παλιάμπελα Μαρμαριά Άνω Πυξάρι Νικηφόρος Μικρολιβάδι Τερψιθέα Αδριανή Πτελέα

Πρόσκληση για την 12η Κατεπείγουσα Συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου

18/06/2015 15:39

       

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 18/06/2015
Αριθ. Πρωτ.: 3410
Αριθ. Συνεδρίασης: 12

Σας προσκαλούμε την 19η του μηνός  Ιουνίου   2015, ημέρα  Παρασκευή   και ώρα 18:30 μ.μ. να προσέλθετε  σε  έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010,  η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη με τα παρακάτω 2 θέματα :

  • Το κατεπείγον συνίσταται όσον αφορά το 1ο θέμα, διότι ο Δήμος πρωτοκόλλησε σήμερα (Αρ.Πρωτ. 3408/18-6-2015) την υπ αριθ. Δ23/Οικ.25416/1618/5-6-205, πρόσκληση κατά την οποία,  οι ενέργειες που πρέπει να ακολουθήσουν πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι την Δευτέρα 22-6-2015.
  • Αναφορικά δε με το 2ο θέμα , προκειμένου να συνεχιστεί η απρόσκοπτη και ομαλή λειτουργία του ΝΠΔΔ Κοιν. Αλληλεγγύης Προσχολικής αγωγής & Παιδείας του Δήμου Παρανεστίου, μέσω της είσπραξης της ετήσιας επιχορήγησής του από τον Δήμο, πρέπει πρωτίστως να έχει εγκριθεί ο απολογισμός, του προηγούμενου Οικον. έτους(2014) από το Δ.Σ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

  1. Πρόσκληση του Υπουργείου Εργασίας ,Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας υπ αριθ. Δ23/Οικ.25416/1618/5-6-205, στο πλαίσιο δράσεων του επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)»-Απαιτούμενες άμεσες ενέργειες και λήψη σχετικών αποφάσεων για την συμμετοχή στην Κοινωνική Σύμπραξη για την υλοποίηση της Πράξης»
  2. Έγκριση ή μη απολογισμού οικον. έτους 2014 του ΝΠΔΔ Κοιν. Αλληλεγγύης Προσχολικής αγωγής & Παιδείας του Δήμου Παρανεστίου


Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κουτεκίδου Μεταμόρφη

 


 1 Τελική