Νέα και ενημερώσεις

ΛΙΣΤΑ ΝΕΩΝ ΕΤΟΥΣ

Εμφάνιση ενημερώσεων όλου του Δήμου!!!
Πολύσυκο Δυπόταμα Πρασινάδα Σίλλη Θόλος Τέμενος Καρποφόρο Περίβλεπτο Μεσοχώρι Ξάγναντο ΚάτωΘόλος Παρανέστι Πολυνέρι Αηδονόκαστρο Καπνόφυτο Μαυροκορδάτος Κρήνη Στέρνα Υψηλή Ράχη Τείχος Πρινόλοφος Θαμνωτό Γύρος Πλατανιά Δρυμότοπος Υψηλόκαστρο Χαμοκέρασα Πελεκητή Πλατανόβρυση Παλιάμπελα Μαρμαριά Άνω Πυξάρι Νικηφόρος Μικρολιβάδι Τερψιθέα Αδριανή Πτελέα

Πρόσκληση για την 13η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

08/06/2015 06:59

       

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 11/06/2015
Αριθ. Συνεδρίασης: 13

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε συνεδρίαση.

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την 11η   του μηνός  Ιουνίου  του έτους 2015, ημέρα  Πέμπτη και ώρα 18:00 μ.μ. σε  Τακτική   συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής,   για τη συζήτηση και λήψη απόφασης  για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση ή μη της 8ης Τροποποίησης προϋπολογισμού οικον. έτους 2015
  2. Εγκριση ή μη απολογισμού Δήμου Παρανεστίου οικον. Έτους 2014

                                                                                      

                                                                         Η Πρόεδρος

                                                                     Σωτηριάδου Αλεξάνδρα Μαρίνα

 

 ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ


 1 Τελική