Νέα και ενημερώσεις

ΛΙΣΤΑ ΝΕΩΝ ΕΤΟΥΣ

Εμφάνιση ενημερώσεων όλου του Δήμου!!!
Πολύσυκο Δυπόταμα Πρασινάδα Σίλλη Θόλος Τέμενος Καρποφόρο Περίβλεπτο Μεσοχώρι Ξάγναντο ΚάτωΘόλος Παρανέστι Πολυνέρι Αηδονόκαστρο Καπνόφυτο Μαυροκορδάτος Κρήνη Στέρνα Υψηλή Ράχη Τείχος Πρινόλοφος Θαμνωτό Γύρος Πλατανιά Δρυμότοπος Υψηλόκαστρο Χαμοκέρασα Πελεκητή Πλατανόβρυση Παλιάμπελα Μαρμαριά Άνω Πυξάρι Νικηφόρος Μικρολιβάδι Τερψιθέα Αδριανή Πτελέα

Πρόσκληση για την 11η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

08/06/2015 06:50

     

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 11/06/2015
Αριθ. Συνεδρίασης: 11

Σας προσκαλούμε την 11η του μηνός  Ιουνίου   2015, ημέρα  Πέμπτη    και ώρα 19:00 μ.μ. να προσέλθετε  σε  Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010,  η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη με τα παρακάτω θέματα :

 1. Έγκριση ή μη της 8ης Τροποποίησης προϋπολογισμού οικον. έτους 2015
 2. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής  Παραλαβής   του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Δ.Δ ΑΔΡΙΑΝΗΣ» προϋπολογισμού  11.931,00 € με το ΦΠΑ.
 3. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής  Παραλαβής   του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΑΔΡΙΑΝΗΣ» προϋπολογισμού  12.000,00 € με το ΦΠΑ.
 4. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής  Παραλαβής   του έργου με τίτλο:  «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Δ.Δ ΑΔΡΙΑΝΗΣ» προϋπολογισμού  6.902,00 € με το ΦΠΑ
 5. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής  Παραλαβής   του έργου με τίτλο:  «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ Δ.Δ ΑΔΡΙΑΝΗΣ» προϋπολογισμού  11.999,00 € με το ΦΠΑ.
 6. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής  Παραλαβής   του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ ΑΠΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΠΡΟΣ ΤΥΧΩΤΑ» προϋπολογισμού   12.000,00  € με το ΦΠΑ.
 7. Έγκριση Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΑΔΡΙΑΝΗΣ» προϋπολογισμού  64.110,00 € με το ΦΠΑ
 8. Αποδοχή Ένταξης και Χρηματοδότησης της Πράξης : «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ», Απόφαση Ένταξης της παραπάνω πράξης, στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων έτους 2015 και Απόφαση Ένταξης της παραπάνω πράξης, στον Προϋπολογισμό του έτους 2015 του Δ.Παρανεστίου
 9. Έγκριση, της κλήρωσης των δημοτικών υπαλλήλων για την συγκρότηση επιτροπής  παραλαβής των έργων και συγκρότηση της επιτροπής  παραλαβής των έργων, με τον αντίστοιχο Δημοτικό Σύμβουλο
 10. Καθορισμός των ειδικοτήτων και του αριθμού τους  στα πλαίσια πρακτικής άσκησης , από  μαθητές της ΕΠΑ.Σ μαθητείας Δράμας για τα σχολικά  έτη 2015-2016 & 2016-2017.
 11. Έγκριση της Επικαιροποιημένης Μελέτης Προμήθειας με τίτλο : ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» του ΕΡΓΟΥ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΔΕΗ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ», με Αρ. 10/2015, με  ημερομηνία υπογραφής 03-06-2015, με κωδικό MIS 383731 του  Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μακεδονίας-Θράκης» και εξουσιοδότηση στην Δήμαρχο του Δ.Παρανεστίου,  για τις περαιτέρω ενέργειες
 12. Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)  για την εκπόνηση ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «Παλαιοντολογικές έρευνες στην Πλατανιά , Δήμου Παρανεστίου Δράμας».και ορισμός εκπροσώπων  στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
 13. Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ YΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ», προϋπολογισμού (30.997,73€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.»
 14. Ορισμός μελών για την συγκρότηση της Επιτροπής Απογραφής  Εναρξης
 15. Ορισμός διαχειριστή μηχανήματος αποδοχής καρτών eft/pos
 16. Έγκριση ή μη των Δαπανών Αγώνων Βουνού Παρθένου Δάσους Παρανεστίου
 17. Έγκριση δαπανών ποσού 323,75 για την μετακίνηση της Δημάρχου στην Αθήνα στις 19 & 20 Μαρτίου 2015
 18. Έγκριση μετακίνησης της Δημάρχου  στη Αθήνα.
 19. Έκδοση  Ψηφίσματος σχετικά με τη Διεθνή Έκθεση του Μιλάνου 2015: «Τροφή για τον Πλανήτη, Ενέργεια ως Πηγή Ζωής( 2015/2574(RSP))»


                                                                           Η Πρόεδρος του Δ.Σ.                                                                      

                                                                           Κουτεκίδου Μεταμόρφη

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ


 1 Τελική