Νέα και ενημερώσεις

ΛΙΣΤΑ ΝΕΩΝ ΕΤΟΥΣ

Εμφάνιση ενημερώσεων όλου του Δήμου!!!
Πολύσυκο Δυπόταμα Πρασινάδα Σίλλη Θόλος Τέμενος Καρποφόρο Περίβλεπτο Μεσοχώρι Ξάγναντο ΚάτωΘόλος Παρανέστι Πολυνέρι Αηδονόκαστρο Καπνόφυτο Μαυροκορδάτος Κρήνη Στέρνα Υψηλή Ράχη Τείχος Πρινόλοφος Θαμνωτό Γύρος Πλατανιά Δρυμότοπος Υψηλόκαστρο Χαμοκέρασα Πελεκητή Πλατανόβρυση Παλιάμπελα Μαρμαριά Άνω Πυξάρι Νικηφόρος Μικρολιβάδι Τερψιθέα Αδριανή Πτελέα

Πρόσκληση για την 11η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

08/05/2015 17:16

     

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 08/05/2015
Αριθ. Πρωτ.: 2436
Αριθ. Συνεδρίασης: 11

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την 13η   του μηνός  Μαϊου  του έτους 2015, ημέρα  Τετάρτη  και ώρα 18:00 μ.μ. σε  Τακτική   συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής,   για τη συζήτηση και λήψη απόφασης  για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση ή μη της 7ης Τροποποίησης προϋπολογισμού οικον. έτους 2015
  2. ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡ.ΑΠΟΦ. 26/2015 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : <<Διαμόρφωση χώρου Πολιτιστικών, Αθλητικών, Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων στον αύλειο χώρο του εκθετηρίου Τ.Κ Πτελέας>> προϋπολογισμού 97.584,20 €.
  3. Έγκριση πρακτικού πρόχειρου διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ YΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Η Πρόεδρος
Σωτηριάδου Αλεξάνδρα Μαρίνα


 1 Τελική