Νέα και ενημερώσεις

ΛΙΣΤΑ ΝΕΩΝ ΕΤΟΥΣ

Εμφάνιση ενημερώσεων όλου του Δήμου!!!
Πολύσυκο Δυπόταμα Πρασινάδα Σίλλη Θόλος Τέμενος Καρποφόρο Περίβλεπτο Μεσοχώρι Ξάγναντο ΚάτωΘόλος Παρανέστι Πολυνέρι Αηδονόκαστρο Καπνόφυτο Μαυροκορδάτος Κρήνη Στέρνα Υψηλή Ράχη Τείχος Πρινόλοφος Θαμνωτό Γύρος Πλατανιά Δρυμότοπος Υψηλόκαστρο Χαμοκέρασα Πελεκητή Πλατανόβρυση Παλιάμπελα Μαρμαριά Άνω Πυξάρι Νικηφόρος Μικρολιβάδι Τερψιθέα Αδριανή Πτελέα

Πρόσκληση για την 10η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου

08/05/2015 17:12

     

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 08/05/2015
Αριθ. Πρωτ.: 2437
Αριθ. Συνεδρίασης: 10

Σας προσκαλούμε την 13η του μηνός Μαίου   2015, ημέρα  Τετάρτη    και ώρα 18:30 μ.μ. να προσέλθετε  σε  Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010,  η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη με το παρακάτω θέμα :

 1. Έγκριση ή μη της 7ης Τροποποίησης προϋπολογισμού οικον. έτους 2015
 2. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο:«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ» προϋπολογισμού 10.000,00 € με το ΦΠΑ.
 3. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «ΥΔΡΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ» αρχικού προϋπολογισμού 518.500,00 € με το ΦΠΑ.
 4. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ Τ.Κ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ » προϋπολογισμού 6.315,00 € με το ΦΠΑ.
 5. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ» αρχικού προϋπολογισμού 50.000,00 € με το ΦΠΑ.
 6. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΤΕΛΕΑΣ» αρχικού προϋπολογισμού 27.978,00 € με το ΦΠΑ.
 7. Ψήφισμα για την δραματική κατάσταση που επικρατεί στον τομέα ΕΚΑΒ Δράμας
 8. Έγκριση πρακτικού της τριμελούς επιτροπής καταστροφής κινητών πραγμάτων του Δήμου Παρανεστίου
 9. Τροποποίηση της αριθ. 137/2014 απόφασης του Δ.Σ. ,περί αντικατάστασης μέλους και ορισμός νέου, στο διοικητικό συμβούλιο του ΝΠΔΔ «Νομικό πρόσωπο Κοινωνικής αλληλεγγύης, προσχολικής αγωγής και Παιδείας Δήμου Παρανεστίου
 10. Τροποποίηση της αριθ. 166/2014 απόφασης του Δ.Σ. περι ορισμού υπολόγου για την διαχείριση των Τραπεζικών λογ/σμών του Δήμου ως προς το αναπληρωματικό μέλος
 11. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης για τη συνδιοργάνωση της εκδήλωσης με τίτλο «Αγώνες Βουνού Παρθένου Δάσους Παρανεστίου 2015» και συγκρότηση οργανωτικής επιτροπής

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κουτεκίδου Μεταμόρφη


 1 Τελική