Νέα και ενημερώσεις

ΛΙΣΤΑ ΝΕΩΝ ΕΤΟΥΣ

Εμφάνιση ενημερώσεων όλου του Δήμου!!!
Πολύσυκο Δυπόταμα Πρασινάδα Σίλλη Θόλος Τέμενος Καρποφόρο Περίβλεπτο Μεσοχώρι Ξάγναντο ΚάτωΘόλος Παρανέστι Πολυνέρι Αηδονόκαστρο Καπνόφυτο Μαυροκορδάτος Κρήνη Στέρνα Υψηλή Ράχη Τείχος Πρινόλοφος Θαμνωτό Γύρος Πλατανιά Δρυμότοπος Υψηλόκαστρο Χαμοκέρασα Πελεκητή Πλατανόβρυση Παλιάμπελα Μαρμαριά Άνω Πυξάρι Νικηφόρος Μικρολιβάδι Τερψιθέα Αδριανή Πτελέα

Πρόσκληση για την 9η Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου

28/04/2015 17:23

     

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 28/04/2015
Αριθ. Πρωτ.: 2197
Αριθ. Συνεδρίασης: 9

Σας προσκαλούμε την 29η του μηνός Απριλίου  2015, ημέρα  Τετάρτη και ώρα 18:00 μ.μ να προσέλθετε  σε  έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, μετά τη λύση της από  8/27-4-2015  συνεδρίασης του Δ.Σ. που επιβλήθηκε λόγω θορύβων σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού  Λειτουργίας του Δ.Σ. του Δήμου μας, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των  θεμάτων της λυθείσας συνεδρίασης

  • Το κατεπείγον συνίσταται όσον αφορά το 1ο θέμα, στην κλήση από την ΠΕΔ με το από 22-4-2015 ψήφισμά της  για άμεση έκδοση ψηφισμάτων από τους δήμους σχετικά με την υποχρεωτική μεταφορά των ταμειακών διαθεσίμων των δήμων στην Τράπεζα της Ελλάδος με ΠΝΠ όπως το θέμα διαμορφώνεται από τις επαναλαμβανόμενες συνεδριάσεις  του Δ.Δ. της ΚΕΔΕ
  • Αναφορικά με το 2ο θέμα , στο γεγονός ότι η σχετική απόφαση πρέπει να λαμβάνεται εντός του επομένου  από τη λήξη του τριμήνου μηνός.
  • Αναφορικά με το 3ο  θέμα, στο γεγονός ότι η απόφασή μας πρέπει να διαβιβασθεί άμεσα στο Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, προκειμένου για την έκδοση σχετικής απόφασης .
  • Αναφορικά με το 4ο θέμα στο γεγονός ότι οι δύο δόσεις, οι οποίες μας αποδόθηκαν με καθυστέρηση, πρέπει να κατανεμηθούν ώστε να τακτοποιηθούν οι υποχρεώσεις των σχολικών επιτροπών ενόψει της λήξης της σχολικής χρονιάς
  • Αναφορικά με το 5ο θέμα, στο γεγονός ότι η απόφασή μας είναι ανάγκη να ληφθεί άμεσα όπως γίνεται ήδη σε άλλα δημοτικά συμβούλια του Νομού, προκειμένου να προχωρήσει η «Υπογραφή προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου και της  ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΕ για την υλοποίηση του έργου << ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ)>>» για να αποφευχθεί η επιβολή προστίμων που θα βαρύνει όλους τους δήμους
  • Αναφορικά με το 6ο θέμα λόγω της άμεσης  κάλυψης των αναγκών του ΝΠ. του Δήμου μας, οι οποίες θα καλύψουν την μισθοδοσία και τα λειτουργικά έξοδα του προγράμματος «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ»

  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

 

Λήψη απόφασης για έκδοση Ψηφίσματος κατά της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου  (ΦΕΚ 41/20-4-2015) για την υποχρεωτική μεταφορά των Ταμειακών Διαθεσίμων των Δήμων στη Τράπεζα Ελλάδος

 

Έγκριση  έκθεσης εσόδων- εξόδων Α΄ τριμήνου (1/1/2015-31/3/2015) προϋπολογισμού οικον. έτους   2015

 

Λήψη απόφασης για τον αριθμό αδειών υπαίθριου εμπορίου και καθορισμός καταβαλλόμενου τέλους

 

Αποδοχή ποσού 27.330,14€ και κατανομή αυτού στις σχολικές μονάδες του Δήμου

 

Υπογραφή προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου και της  ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΕ για την υλοποίηση του έργου << ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ)>> και ορισμός εκπροσώπων στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης της σύμβασης.

 

Έγκριση ή μη της Α΄  αναμόρφωσης προϋπολογισμού Οικ. έτους 2015 του ΝΠΔΔ Κοιν. Αλληλεγγύης Προσχολικής αγωγής & Παιδείας του Δήμου Παρανεστίου

                                                                       

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κουτεκίδου Μεταμόρφη


 1 Τελική