Νέα και ενημερώσεις

ΛΙΣΤΑ ΝΕΩΝ ΕΤΟΥΣ

Εμφάνιση ενημερώσεων όλου του Δήμου!!!
Πολύσυκο Δυπόταμα Πρασινάδα Σίλλη Θόλος Τέμενος Καρποφόρο Περίβλεπτο Μεσοχώρι Ξάγναντο ΚάτωΘόλος Παρανέστι Πολυνέρι Αηδονόκαστρο Καπνόφυτο Μαυροκορδάτος Κρήνη Στέρνα Υψηλή Ράχη Τείχος Πρινόλοφος Θαμνωτό Γύρος Πλατανιά Δρυμότοπος Υψηλόκαστρο Χαμοκέρασα Πελεκητή Πλατανόβρυση Παλιάμπελα Μαρμαριά Άνω Πυξάρι Νικηφόρος Μικρολιβάδι Τερψιθέα Αδριανή Πτελέα

Πρόσκληση για την 10η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

23/04/2015 17:59

     

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 23/04/2015
Αριθ. Πρωτ.: 2111
Αριθ. Συνεδρίασης: 10

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την 27η   του μηνός  Απριλίου   του έτους 2015, ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 17:30 μ.μ. σε  Τακτική   συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής,   για τη συζήτηση και λήψη απόφασης  για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Προέγκριση άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος του Αλαγκιοζίδη Γεώργιου του Ηρακλή στο Παρνέστι.
  2. Περί καθορισμού καταβαλλομένου τέλους υπαίθριου στάσιμου και πλανόδιου εμπορίου
  3. Σύνταξη έκθεσης εσόδων- εξόδων Α΄ τριμήνου (01/1/2015-31/3/2015) προϋπολογισμού 2015

Η Πρόεδρος

Σωτηριάδου Αλεξάνδρα Μαρίνα


 1 Τελική