Νέα και ενημερώσεις

ΛΙΣΤΑ ΝΕΩΝ ΕΤΟΥΣ

Εμφάνιση ενημερώσεων όλου του Δήμου!!!
Πολύσυκο Δυπόταμα Πρασινάδα Σίλλη Θόλος Τέμενος Καρποφόρο Περίβλεπτο Μεσοχώρι Ξάγναντο ΚάτωΘόλος Παρανέστι Πολυνέρι Αηδονόκαστρο Καπνόφυτο Μαυροκορδάτος Κρήνη Στέρνα Υψηλή Ράχη Τείχος Πρινόλοφος Θαμνωτό Γύρος Πλατανιά Δρυμότοπος Υψηλόκαστρο Χαμοκέρασα Πελεκητή Πλατανόβρυση Παλιάμπελα Μαρμαριά Άνω Πυξάρι Νικηφόρος Μικρολιβάδι Τερψιθέα Αδριανή Πτελέα

Πρόσκληση για την 7η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου

23/04/2015 17:53

     

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 27/04/2015
Αριθ. Πρωτ.: 2110
Αριθ. Συνεδρίασης: 7

Σας προσκαλούμε την 27η του μηνός Απριλίου  2015, ημέρα  Δευτέρα   και ώρα 11:00 μ.μ. να προσέλθετε  σε  Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010,  η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη με το παρακάτω θέμα :

1. Ανάκληση της Αρ.Αποφ. 155/2014 του Δ.Σ. και έγκριση της τροποποιημένης, με Αρ. 33/2013 Αρχικής Τεχνικής Μελέτης του Έργου, με  ημερομηνία υπογραφής 21-04-2015: «Διαμόρφωση χώρου πολιτιστικών δραστηριοτήτων στον αύλειο χώρο του εκθετηρίου Τ.Κ Πτελέας », με κωδικό ΟΠΣΑΑ 186897 του  Προγράμματος LEADER Νομού Δράμας και εξουσιοδότηση υπογραφής στην Δήμαρχο του Δ.Παρανεστίου,  της τροποποίησης της σύμβασης, με την Αναπτυξιακή του Νομού Δράμας

 

                                                         

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κουτεκίδου Μεταμόρφη


 1 Τελική