Νέα και ενημερώσεις

ΛΙΣΤΑ ΝΕΩΝ ΕΤΟΥΣ

Εμφάνιση ενημερώσεων όλου του Δήμου!!!
Πολύσυκο Δυπόταμα Πρασινάδα Σίλλη Θόλος Τέμενος Καρποφόρο Περίβλεπτο Μεσοχώρι Ξάγναντο ΚάτωΘόλος Παρανέστι Πολυνέρι Αηδονόκαστρο Καπνόφυτο Μαυροκορδάτος Κρήνη Στέρνα Υψηλή Ράχη Τείχος Πρινόλοφος Θαμνωτό Γύρος Πλατανιά Δρυμότοπος Υψηλόκαστρο Χαμοκέρασα Πελεκητή Πλατανόβρυση Παλιάμπελα Μαρμαριά Άνω Πυξάρι Νικηφόρος Μικρολιβάδι Τερψιθέα Αδριανή Πτελέα

Πρόσκληση για την 6η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου

17/04/2015 08:52

     

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 14/04/2015
Αριθ. Πρωτ.: 1920
Αριθ. Συνεδρίασης: 6

Σας προσκαλούμε την 18η του μηνός Απριλίου  2015, ημέρα  Σάββατο  και ώρα 18:00 μ.μ. να προσέλθετε  σε  Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010,  η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη με το παρακάτω θέμα :

  1. Έγκριση ή μη της 7ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικον. έτους 2015
  2. Λήψη απόφασης για την απευθείας ανάθεση «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ», προϋπολογισμού 22.343,78€ σε προμηθευτές Ν. Δράμας .
  3. Χορήγηση χρηματικών βοηθημάτων σε απόρους κατοίκους του Δήμου, ψήφιση πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 00/6737.01 του προϋπολογισμού Οικον. έτους 2015 και ορισμός υπολόγου.
  4. Κατανομή επιχορήγησης ποσού 5.000 Ευρώ προς τις σχολικές επιτροπές του Δήμου.
  5. Ανάθεση λογιστικών-φοροτεχνικών υπηρεσιών σε λογιστή..
  6. Υπογραφή προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου και της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΕ για την υλοποίηση του έργου << ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ)>> και ορισμός εκπροσώπων στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης της σύμβασης.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κουτεκίδου Μεταμόρφη

 


 1 Τελική