Νέα και ενημερώσεις

ΛΙΣΤΑ ΝΕΩΝ ΕΤΟΥΣ

Εμφάνιση ενημερώσεων όλου του Δήμου!!!
Πολύσυκο Δυπόταμα Πρασινάδα Σίλλη Θόλος Τέμενος Καρποφόρο Περίβλεπτο Μεσοχώρι Ξάγναντο ΚάτωΘόλος Παρανέστι Πολυνέρι Αηδονόκαστρο Καπνόφυτο Μαυροκορδάτος Κρήνη Στέρνα Υψηλή Ράχη Τείχος Πρινόλοφος Θαμνωτό Γύρος Πλατανιά Δρυμότοπος Υψηλόκαστρο Χαμοκέρασα Πελεκητή Πλατανόβρυση Παλιάμπελα Μαρμαριά Άνω Πυξάρι Νικηφόρος Μικρολιβάδι Τερψιθέα Αδριανή Πτελέα

Πρόσκληση για την 9η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

17/04/2015 08:49

     

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 14/04/2015
Αριθ. Πρωτ.: 1919
Αριθ. Συνεδρίασης: 9

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την 18η   του μηνός  Απριλίου   του έτους 2015, ημέρα  Σάββατο και ώρα 17:30 μ.μ. σε  Τακτική   συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής,   για τη συζήτηση και λήψη απόφασης  για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση ή μη της 7ης τροποποίησης του προϋπολογισμού οικον. έτους 2015»
  2. Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου στο Ειρηνοδικείου Δράμας για την υπόθεση αγωγής κατά του Δήμου Παρανεστίου , της Εταιρείας «Α. Παπαδόπουλος και ΣΙΑ ΟΕ» που θα εκδικαστεί στις 20-11-2015
  3. Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ YΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ» και καθορισμός των όρων του πρόχειρου διαγωνισμού

Η Πρόεδρος

Σωτηριάδου Αλεξάνδρα Μαρίνα


 1 Τελική