Νέα και ενημερώσεις

ΛΙΣΤΑ ΝΕΩΝ ΕΤΟΥΣ

Εμφάνιση ενημερώσεων όλου του Δήμου!!!
Πολύσυκο Δυπόταμα Πρασινάδα Σίλλη Θόλος Τέμενος Καρποφόρο Περίβλεπτο Μεσοχώρι Ξάγναντο ΚάτωΘόλος Παρανέστι Πολυνέρι Αηδονόκαστρο Καπνόφυτο Μαυροκορδάτος Κρήνη Στέρνα Υψηλή Ράχη Τείχος Πρινόλοφος Θαμνωτό Γύρος Πλατανιά Δρυμότοπος Υψηλόκαστρο Χαμοκέρασα Πελεκητή Πλατανόβρυση Παλιάμπελα Μαρμαριά Άνω Πυξάρι Νικηφόρος Μικρολιβάδι Τερψιθέα Αδριανή Πτελέα

Πρόσκληση για την 7η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

04/04/2015 06:56

     

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 03/04/2015
Αριθ. Πρωτ.: 1750
Αριθ. Συνεδρίασης: 7

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την 7η  του μηνός  Απριλίου   του έτους 2015, ημέρα  Τρίτη και ώρα 15:30 μ.μ. σε  Τακτική   συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής,   για τη συζήτηση και λήψη απόφασης  για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Εγκριση μετατοπίσεων και επεκτάσεων δικτύων ηλεκτροφωτισμού δήμου Παρανεστίου»
  2. Προέγκριση άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος της Χατζηνικολάου Πετρονίλας του Αθανασίου στην Πλατανιά
  3. Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου στο Ειρηνοδικείου Δράμας για την υπόθεση αγωγής κατά του Δήμου Παρανεστίου , του ΕΔΕ Καλτσίδη Γεώργιου που θα εκδικαστεί στις 30-10-2015
  4. Έγκριση ή μη της 6ης τροποποίησης του προϋπολογισμού οικον. έτους 2015
  5. Έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ – ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015.

Η Πρόεδρος
Σωτηριάδου Αλεξάνδρα Μαρίνα


 1 Τελική