Νέα και ενημερώσεις

ΛΙΣΤΑ ΝΕΩΝ ΕΤΟΥΣ

Εμφάνιση ενημερώσεων όλου του Δήμου!!!
Πολύσυκο Δυπόταμα Πρασινάδα Σίλλη Θόλος Τέμενος Καρποφόρο Περίβλεπτο Μεσοχώρι Ξάγναντο ΚάτωΘόλος Παρανέστι Πολυνέρι Αηδονόκαστρο Καπνόφυτο Μαυροκορδάτος Κρήνη Στέρνα Υψηλή Ράχη Τείχος Πρινόλοφος Θαμνωτό Γύρος Πλατανιά Δρυμότοπος Υψηλόκαστρο Χαμοκέρασα Πελεκητή Πλατανόβρυση Παλιάμπελα Μαρμαριά Άνω Πυξάρι Νικηφόρος Μικρολιβάδι Τερψιθέα Αδριανή Πτελέα

Πρόσκληση για την 6η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

26/03/2015 15:24

     

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 26/03/2015
Αριθ. Πρωτ.: 1583
Αριθ. Συνεδρίασης: 6

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την 30η  του μηνός  Μαρτίου  του έτους 2015, ημέρα  Δευτέρα και ώρα 17:30 μ.μ. σε  Τακτική   συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής,   για τη συζήτηση και λήψη απόφασης  για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Χορήγηση χρηματικών βοηθημάτων σε απόρους κατοίκους του Δήμου
  2. Έγκριση ή μη της 5ης τροποποίησης του προϋπολογισμού οικον. έτους 2015
  3. Ανάκληση της αριθ. 19/2015 απόφαση της Ο.Ε. περί «Ανάθεση εργασίας Στατικής Μελέτης δύο τοιχίων, στους οικισμούς του Ξαγνάντου και Μεσοχωρίου για την υλοποίηση του έργου «Αναπλάσεις Κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Παρανεστίου»
  4. «Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου στο Ειρηνοδικείου Δράμας για την υπόθεση αγωγής κατά του πρώην Δήμου Νικηφόρου και νύν Παρανεστίου , του ΕΔΕ Μήτρου Νικόλαου που εκδικαστεί στις 29-5-2015
  5. Έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015» .


Η Πρόεδρος

Σωτηριάδου Αλεξάνδρα Μαρίνα


 1 Τελική