Νέα και ενημερώσεις

ΛΙΣΤΑ ΝΕΩΝ ΕΤΟΥΣ

Εμφάνιση ενημερώσεων όλου του Δήμου!!!
Πολύσυκο Δυπόταμα Πρασινάδα Σίλλη Θόλος Τέμενος Καρποφόρο Περίβλεπτο Μεσοχώρι Ξάγναντο ΚάτωΘόλος Παρανέστι Πολυνέρι Αηδονόκαστρο Καπνόφυτο Μαυροκορδάτος Κρήνη Στέρνα Υψηλή Ράχη Τείχος Πρινόλοφος Θαμνωτό Γύρος Πλατανιά Δρυμότοπος Υψηλόκαστρο Χαμοκέρασα Πελεκητή Πλατανόβρυση Παλιάμπελα Μαρμαριά Άνω Πυξάρι Νικηφόρος Μικρολιβάδι Τερψιθέα Αδριανή Πτελέα

Πρόσκληση για την 4η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου

26/03/2015 15:21

     

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 26/03/2015
Αριθ. Πρωτ.: 1584
Αριθ. Συνεδρίασης: 4

Σας προσκαλούμε την 30η του μηνός Μαρτίου  2015, ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 19:30 μ.μ. να προσέλθετε  σε  Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010,  η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη με το παρακάτω θέμα :

  1. Έγκριση ή μη της 5ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικον. έτους 2015
  2. Έγκριση των πραγματοποιηθέντων δαπανών των εκδηλώσεων για την επέτειο της Εθνικής Εορτής 25ης Μαρτίου
  3. Ορισμός μελών Δημοτικής επιτροπής παιδείας σύμφωνα με το αρθ. 50 του Ν. 1566/1985
  4. Επιλογή Τράπεζας για προθεσμιακή κατάθεση και όψεως και εξουσιοδότηση στην ταμία να προβεί σε διμηνιαίες ή εξαμηνιαίες ή ετήσιες προθεσμιακές καταθέσεις
  5. Έγκριση εξόδων παράστασης του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου
  6. Υποβολή αίτησης προς το δασαρχείο Δράμας για την διάθεση φυτών-Δενδρυλλίων
  7. Έγκριση απολογισμού οικον. έτους 2014 της Α΄θμιας σχολικής επιτροπής του Δήμου
  8. Έγκριση απολογισμού οικον. έτους 2014 της Β΄θμιας σχολικής επιτροπής του Δήμου
  9. Τροποποίηση της αριθ. 8/2015 απόφασης του Δ.Σ. και λήψη νέας για την εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητής σε εφημερίδες και ηλεκτρονικά μέσα για το 2015

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
Κουτεκίδου Μεταμόρφη


 1 Τελική