Νέα και ενημερώσεις

ΛΙΣΤΑ ΝΕΩΝ ΕΤΟΥΣ

Εμφάνιση ενημερώσεων όλου του Δήμου!!!
Πολύσυκο Δυπόταμα Πρασινάδα Σίλλη Θόλος Τέμενος Καρποφόρο Περίβλεπτο Μεσοχώρι Ξάγναντο ΚάτωΘόλος Παρανέστι Πολυνέρι Αηδονόκαστρο Καπνόφυτο Μαυροκορδάτος Κρήνη Στέρνα Υψηλή Ράχη Τείχος Πρινόλοφος Θαμνωτό Γύρος Πλατανιά Δρυμότοπος Υψηλόκαστρο Χαμοκέρασα Πελεκητή Πλατανόβρυση Παλιάμπελα Μαρμαριά Άνω Πυξάρι Νικηφόρος Μικρολιβάδι Τερψιθέα Αδριανή Πτελέα

Πρόσκληση για την 3η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου

05/03/2015 17:27

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 05/03/2015
Αριθ. Πρωτ.: 1183
Αριθ. Συνεδρίασης: 3

Σας προσκαλούμε την 9η του μηνός Μαρτίου  2015, ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 18:30 μ.μ. να προσέλθετε  σε  Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010,  η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη με το παρακάτω θέμα :

  1. Έγκριση ή μη της 4ης τροποποίησης του προϋπολογισμού οικον. έτους 2015
  2. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα (άρθρο 12 παρ.14 του ν.4071/2012), έτους 2015
  3. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς αυτοτελείς πόρους
  4. Έγκριση τροποποίησης της Τεχνικής Μελέτης του Έργου : «Διαμόρφωση – Ανάπλαση Κοινόχρηστων χώρων Τ.Κ Ψηλής Ράχης», με κωδικό ΟΠΣΑΑ 855314, του Τοπικού Προγράμματος της Αναπτυξιακής Δράμας Α.Α.Ε ΟΤΑ (προσέγγιση Leader) του ΠΑΑ 2007-2013 και εξουσιοδότηση υπογραφής στην Δήμαρχο του Δ.Παρανεστίου, της τροποποίησης της σύμβασης, με την Αναπτυξιακή του Νομού Δράμας
  5. Έγκριση της Μελέτης και Υποβολή για Οριστική Ένταξη και Χρηματοδότηση του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΜΠΑΣΚΕΤ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΚ ΑΔΡΙΑΝΗΣ

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
Κουτεκίδου Μεταμόρφη


 1 Τελική