Νέα και ενημερώσεις

ΛΙΣΤΑ ΝΕΩΝ ΕΤΟΥΣ

Εμφάνιση ενημερώσεων όλου του Δήμου!!!
Πολύσυκο Δυπόταμα Πρασινάδα Σίλλη Θόλος Τέμενος Καρποφόρο Περίβλεπτο Μεσοχώρι Ξάγναντο ΚάτωΘόλος Παρανέστι Πολυνέρι Αηδονόκαστρο Καπνόφυτο Μαυροκορδάτος Κρήνη Στέρνα Υψηλή Ράχη Τείχος Πρινόλοφος Θαμνωτό Γύρος Πλατανιά Δρυμότοπος Υψηλόκαστρο Χαμοκέρασα Πελεκητή Πλατανόβρυση Παλιάμπελα Μαρμαριά Άνω Πυξάρι Νικηφόρος Μικρολιβάδι Τερψιθέα Αδριανή Πτελέα

Πρόσκληση για την 3η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

27/02/2015 09:45

     

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 20/02/2015
Αριθ. Πρωτ.: 885
Αριθ. Συνεδρίασης: 3

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την 24η  του μηνός  Φεβρουαρίου του έτους 2015, ημέρα  Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ. σε  Τακτική   συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής,   για τη συζήτηση και λήψη απόφασης  για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση Παραλαβής μελέτης του έργου «Υδραυλική μελέτη στη θέση Ξηρά Μοναστήρια
  2. Ανάθεση εργασίας επιδόσεων σε δικαστικούς επιμελητές για το έργο «Υλοποίηση εφαρμογής Ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Παρανεστίου»
  3. Έγκριση 3ης τροποποίησης του προϋπολογισμού έτους 2015 για την ανάθεση εργασίας με τίτλο για «Ταφή Απορριμμάτων ΧΑΔΑ Δράμας» και ψήφιση λοιπών δαπανών
  4. Ανάθεση εργασίας Στατικής Μελέτης δύο τοιχίων, στους οικισμούς του Ξαγνάντου και Μεσοχωρίου για την υλοποίηση του έργου «Αναπλάσεις Κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Παρανεστίου»
  5. Έγκριση μελέτης και ορισμός εκτέλεσης του έργου << ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Δ.Ε ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ (Χρηματοδότησης ΣΑΤΑ)
  6. Έγκριση μελέτης και ορισμός εκτέλεσης του έργου <ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Δ.Ε ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ (Χρηματοδότησης ΣΑΤΑ)

Η Πρόεδρος

Σωτηριάδου Αλεξάνδρα Μαρίνα


 1 Τελική