Νέα και ενημερώσεις

ΛΙΣΤΑ ΝΕΩΝ ΕΤΟΥΣ

Εμφάνιση ενημερώσεων όλου του Δήμου!!!
Πολύσυκο Δυπόταμα Πρασινάδα Σίλλη Θόλος Τέμενος Καρποφόρο Περίβλεπτο Μεσοχώρι Ξάγναντο ΚάτωΘόλος Παρανέστι Πολυνέρι Αηδονόκαστρο Καπνόφυτο Μαυροκορδάτος Κρήνη Στέρνα Υψηλή Ράχη Τείχος Πρινόλοφος Θαμνωτό Γύρος Πλατανιά Δρυμότοπος Υψηλόκαστρο Χαμοκέρασα Πελεκητή Πλατανόβρυση Παλιάμπελα Μαρμαριά Άνω Πυξάρι Νικηφόρος Μικρολιβάδι Τερψιθέα Αδριανή Πτελέα

Πρόσκληση για την 2η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου

21/02/2015 19:13

     

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 20/02/2015
Αριθ. Πρωτ.: 886
Αριθ. Συνεδρίασης: 2

Σας προσκαλούμε την 24  του μηνός Φεβρουαρίου  2015, ημέρα Τρίτη  και ώρα 17:00 μ.μ. να προσέλθετε  σε  Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010,  η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη με το παρακάτω θέμα :

  1. Έγκριση ή μη της 3ης Τροποποίησης προϋπολογισμού οικον. έτους 2015.
  2. Χορήγηση ή μη 2ης παράτασης προθεσμίας υλοποίησης του υποέργου 1 «Ανακαίνιση-επισκευή κτηριακών εγκαταστάσεων» του έργου: «δημιουργία υποδομών φιλοξενίας ειδικών ομάδων στο πλαίσια της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στον οικισμό ΔΕΗ Μεσοχωρίου»
  3. Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής και οριστικής Παραλαβής του έργου ¨Συντήρηση Δημοτικών σχολείων Δήμου Παρανεστίου
  4. Συμμετοχή του δήμου Παρανεστίου στην Κοινωνική Σύμπραξη που θα συσταθεί στην Περιφερειακή Ενότητα Δράμας, στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. πρωτ. Δ23/οικ.49505/3609/22-12-2014 Πρόσκλησης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας, για υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Άπορους (ΤΕΒΑ/FEAD), για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020»
  5. Διαγραφή Οφειλών δημοτικών τελών και δικαιωμάτων από τους φορολογικούς καταλόγους
  6. Παραχώρηση ή μη βοσκοτόπου στον Παντελίδη Κων/νο στον οικισμό Πολυνερίου του Δήμου Παρανεστίου
  7. Χορήγηση σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας στους 2 Αντιδημάρχους του δήμου
  8. Συμπλήρωση της αριθ. 133/2014 απόφασης του Δ.Σ. για την συγκρότηση της επιτροπής Αγροτικής Ανάπτυξης
  9. Ορισμός υπευθύνου και συντονιστή με τους αναπληρωτές τους για την συμμετοχή τους στο πρόγραμμα «Υγιείς Πόλεις» και συγκρότηση Συντονιστικής επιτροπής του Προγράμματος
  10. Έγκριση μετακίνησης της Δημάρχου στη Αθήνα

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κουτεκίδου Μεταμόρφη


 1 Τελική