Νέα και ενημερώσεις

ΛΙΣΤΑ ΝΕΩΝ ΕΤΟΥΣ

Εμφάνιση ενημερώσεων όλου του Δήμου!!!
Πολύσυκο Δυπόταμα Πρασινάδα Σίλλη Θόλος Τέμενος Καρποφόρο Περίβλεπτο Μεσοχώρι Ξάγναντο ΚάτωΘόλος Παρανέστι Πολυνέρι Αηδονόκαστρο Καπνόφυτο Μαυροκορδάτος Κρήνη Στέρνα Υψηλή Ράχη Τείχος Πρινόλοφος Θαμνωτό Γύρος Πλατανιά Δρυμότοπος Υψηλόκαστρο Χαμοκέρασα Πελεκητή Πλατανόβρυση Παλιάμπελα Μαρμαριά Άνω Πυξάρι Νικηφόρος Μικρολιβάδι Τερψιθέα Αδριανή Πτελέα

Πρόσκληση για την 1η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

27/01/2015 08:55

     

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 23/01/2015
Αριθ. Πρωτ.: 390
Αριθ. Συνεδρίασης: 1

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την 28η  του μηνός  Ιανουαρίου  του έτους 2015, ημέρα  Τετάρτη  και ώρα 15:30 π.μ. σε  Τακτική   συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής,   για τη συζήτηση και λήψη απόφασης  για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την εκδίκαση της έφεσης της Συμεωνίδου Αναστασίας κατά του Δήμου Παρανεστίου, η οποία θα εκδικαστεί στις 17-3-2015 στο Διοικητικό Εφετείο Κομοτηνής.
 2. Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Καβάλας για την υπόθεση αγωγής υπαλλήλων του Δήμου Παρανεστίου κατά του Δήμου Παρανεστίου η οποία θα εκδικαστεί στις 3-2-2015 στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Καβάλας
 3. Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για εκπροσώπιση του Δήμου στο Ειρηνοδικείο Αθηνών για την υπόθεση αγωγής της ετερορρύθμου εταιρείας υπο την επωνυμία «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΟΦΙΑ ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε»κατά του Δήμου Παρανεστίου η οποία θα εκδικαστεί στις 2-11-2016 στο Ειρηνοδικείο Αθηνών.
 4. Σύνταξη έκθεσης εσόδων- εξόδων Δ΄ τριμήνου (01/10/2014-31/12/2014) προϋπολογισμού 2014
 5. Έγκριση προτάσεων ανατροπής ανάληψης υποχρεώσεων α.α 326/31-12-2014
 6. Έγκριση 1ης τροποποίησης προϋπολογισμού Οικ. έτους 2015
 7. Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας σχολικών κλήρων .
 8. Προέγκριση άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος του Κατικαρίδη Γεώργιου του Μάξιμου στο Παρανέστι
 9. Προέγκριση άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος του Λεπτουργού Φρίξου του Γεωργίου στο Παρανέστι
 10. Προέγκριση άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος του Μανωλεσάκη Σταύρου του Γεωργίου με την επωνυμία « Γ. ΜΑΝΩΛΕΣΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ » στην Αδριανή
 11. Προέγκριση άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην «ΟΙΝΟΓΕΝΕΣΙΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ & ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε» στην Αδριανή

Η Πρόεδρος

Σωτηριάδου Αλεξάνδρα Μαρίνα


 1 Τελική