Νέα και ενημερώσεις

ΛΙΣΤΑ ΝΕΩΝ ΕΤΟΥΣ

Εμφάνιση ενημερώσεων όλου του Δήμου!!!
Πολύσυκο Δυπόταμα Πρασινάδα Σίλλη Θόλος Τέμενος Καρποφόρο Περίβλεπτο Μεσοχώρι Ξάγναντο ΚάτωΘόλος Παρανέστι Πολυνέρι Αηδονόκαστρο Καπνόφυτο Μαυροκορδάτος Κρήνη Στέρνα Υψηλή Ράχη Τείχος Πρινόλοφος Θαμνωτό Γύρος Πλατανιά Δρυμότοπος Υψηλόκαστρο Χαμοκέρασα Πελεκητή Πλατανόβρυση Παλιάμπελα Μαρμαριά Άνω Πυξάρι Νικηφόρος Μικρολιβάδι Τερψιθέα Αδριανή Πτελέα

Πρόσκληση για την 1η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

27/01/2015 08:48

     

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 23/01/2015
Αριθ. Πρωτ.: 391
Αριθ. Συνεδρίασης: 1

Σας προσκαλούμε την 28  του μηνός Ιανουαρίου  2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 μ.μ. να προσέλθετε  σε  Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010,  η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη με το παρακάτω θέμα :

 1. Σύνταξη έκθεσης εσόδων- εξόδων Δ΄τριμήνου (01/10/2014-31/12/2014) προϋπολογισμού 2014
 2. Έγκριση προτάσεων ανατροπής ανάληψης υποχρεώσεων α.α 327/31-12-2014
 3. Εγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο «ΕΠΕΚΤΑΣΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Δ.Ε ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ>>
 4. Έγκριση ή μη της επικαιροποιημένης μελέτης του υποέργου 2: <<ΑΓΩΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ>> του έργου : << ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ – ΚΑΤΩ ΘΟΛΟΥ>>
 5. Επιλογή Τράπεζας για προθεσμιακή κατάθεση και όψεως και εξουσιοδότηση στην ταμία να προβεί σε μηνιαίες ή διμηνιαίες προθεσμιακές καταθέσεις
 6. Εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητής σε εφημερίδες και ηλεκτρονικά μέσα για το έτος 2015.
 7. Έγκριση της 1ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Οικον. έτους 2015της 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικον. έτους 2015.
 8. Έγκριση τρόπου διενέργειας προμηθειών – εργασιών – παροχής υπηρεσιών και λοιπών εξόδων έτους 2015
 9. Έγκριση πραγματοποίησης συσσιτίων για απόρους συνδημότες μας και ψήφιση πίστωσης ποσού 3.000 € σε βάρος του ΚΑ 15/6481
 10. Έγκριση πραγματοποίησης εκδηλώσεων, εθνικών ή τοπικών εορτών και λοιπών δημοσίων δαπανών και ψήφιση πιστώσεων
 11. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής εργασιών και μεταφορών (υπηρεσιών) του Π.Δ. 28/1980 για το έτος 2015
 12. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών που υπάγονται στις διατάξεις ΕΚΠΟΤΑ για το έτος 2015
 13. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής για προμήθειες ανταλλακτικών οχημάτων , ελαστικών επισώτρων κ.λ.π. και για συντηρήσεις – επισκευές οχημάτων – μηχανημάτων σε ιδιωτικά συνεργεία
 14. Συγκρότηση επιτροπής του φυσικού εδάφους για έργα του Δήμου (έργα ΣΑΤΑ-ΕΣΠΑ-Υπουργείων κλπ)
 15. Ορισμός Δήμ. Συμβούλου για την συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμών εργασιών και μεταφορών (υπηρεσιών) του Π.Δ. 28/1980 για το έτος 2015
 16. Ορισμός Δήμ. Συμβούλου για την συγκρότηση της επιτροπής έργων και εργασιών συντήρησης για το έτος 2015.
 17. Επικαιροποίηση της Αρ. Απόφασης 156/2014 του Δ.Σ. που αφορά την συγκρότηση παραλαβής έργων, σύμφωνα με τους νέους κληρωθέντες Δημοτικούς Συμβούλους για το έτος 2015
 18. Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για την καταμέτρηση των εισαχθέντων ζώων στις βοσκές για το έτος 2015.
 19. Ορισμός μελών επιτροπής κατάρτισης φορολογικών καταλόγων του Δήμου για το έτος 2015.
 20. Συγκρότηση επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών με συμβιβασμό για το έτος 2015.
 21. Ορισμός – Συγκρότηση επιτροπής σφράγισης υγειονομικού ενδιαφέροντος και εκτέλεσης διοικητικών πράξεων για το έτος 2015.
 22. Συγκρότηση Επιτροπής Φιλικού διακανονισμού
 23. Ορισμός Εκπροσώπου για την συγκρότηση Α΄ βάθμιου και Β΄ βάθμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης θεάτρων Κινηματογράφων
 24. Τροποποίηση της αριθ. 67/2014 απόφασης του Δ.Σ. ως προς τον καθορισμός των ειδικοτήτων και του αριθμού τους στα πλαίσια πρακτικής άσκησης , από μαθητές της ΕΠΑ.Σ μαθητείας Δράμας.
 25. Αποδοχή ένταξης, αποδοχή χρηματοδότησης 75.017,84 Ευρώ , 2η τροποποίηση προϋπολογισμού οικον. έτους 2015 , 2η τροποποίηση του προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2015 και απόφαση ένταξης στο πρόγραμμα εκτελεστέων έργων έτους 2015 του έργου: «Διαμόρφωση-Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων ΤΚ Ψηλής Ράχης» με κωδικό ΟΠΣΑΑ 855314 του προγράμματος LEADER Ν. Δράμας

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κουτεκίδου Μεταμόρφη

 


 1 Τελική