Νέα και ενημερώσεις

ΛΙΣΤΑ ΝΕΩΝ ΕΤΟΥΣ

Εμφάνιση ενημερώσεων όλου του Δήμου!!!
Πολύσυκο Δυπόταμα Πρασινάδα Σίλλη Θόλος Τέμενος Καρποφόρο Περίβλεπτο Μεσοχώρι Ξάγναντο ΚάτωΘόλος Παρανέστι Πολυνέρι Αηδονόκαστρο Καπνόφυτο Μαυροκορδάτος Κρήνη Στέρνα Υψηλή Ράχη Τείχος Πρινόλοφος Θαμνωτό Γύρος Πλατανιά Δρυμότοπος Υψηλόκαστρο Χαμοκέρασα Πελεκητή Πλατανόβρυση Παλιάμπελα Μαρμαριά Άνω Πυξάρι Νικηφόρος Μικρολιβάδι Τερψιθέα Αδριανή Πτελέα

Πρόσκληση για την 30η έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίο

31/12/2014 12:17
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 31/12/2014
Αριθ. Πρωτ.: 9385
Αριθ. Συνεδρίασης: 30η

Σας προσκαλούμε την 31η  του μηνός Δεκεμβρίου  2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ. να προσέλθετε  σε  έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, λόγω λήξης του οικον. έτους και μη ολοκλήρωσης των διαδικασιών ανάδειξης προμηθευτών για την προμήθεια καυσίμων για το έτος 2015, ώστε να συνεχιστεί η   απρόσκοπτη κίνηση των οχημάτων (απορριμματοφόρων, επιβατικού, μηχανημάτων έργων κλπ) του Δήμου, για να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος που εγκυμονεί για τη δημόσια υγεία και να συνεχιστεί η ομαλή λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου προς όφελος των πολιτών του,  η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη με το παρακάτω θέμα :

  1.  Παράταση της  σύμβασης για την προμήθεια καυσίμων κίνησης και Θέρμανσης                                                                    

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. 

Κουτεκίδου Μεταμόρφη


 1 Τελική