Νέα και ενημερώσεις

ΛΙΣΤΑ ΝΕΩΝ ΕΤΟΥΣ

Εμφάνιση ενημερώσεων όλου του Δήμου!!!
Πολύσυκο Δυπόταμα Πρασινάδα Σίλλη Θόλος Τέμενος Καρποφόρο Περίβλεπτο Μεσοχώρι Ξάγναντο ΚάτωΘόλος Παρανέστι Πολυνέρι Αηδονόκαστρο Καπνόφυτο Μαυροκορδάτος Κρήνη Στέρνα Υψηλή Ράχη Τείχος Πρινόλοφος Θαμνωτό Γύρος Πλατανιά Δρυμότοπος Υψηλόκαστρο Χαμοκέρασα Πελεκητή Πλατανόβρυση Παλιάμπελα Μαρμαριά Άνω Πυξάρι Νικηφόρος Μικρολιβάδι Τερψιθέα Αδριανή Πτελέα

Πρόσκληση για την 28η ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

31/12/2014 11:54
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 18/12/2014
Αριθ. Πρωτ.: 9172
Αριθ. Συνεδρίασης: 28η

Σας προσκαλούμε την 18η  του μηνός Δεκεμβρίου  2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 μ.μ. να προσέλθετε  σε  Ειδική κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, λόγω των χρονικών περιορισμών που τίθενται για  την έγκριση του προϋπολογισμού οικον. έτους 2015 από το ΥΠ.ΕΣ.-Παρατηρητήριο Οικον. Αυτ/λειας και το αριθ. 19490/11-12-2014 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης    η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη με τα παρακάτω θέματα :

  1. Έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2015

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κουτεκίδου Μεταμόρφη

 


 1 Τελική