Νέα και ενημερώσεις

ΛΙΣΤΑ ΝΕΩΝ ΕΤΟΥΣ

Εμφάνιση ενημερώσεων όλου του Δήμου!!!
Πολύσυκο Δυπόταμα Πρασινάδα Σίλλη Θόλος Τέμενος Καρποφόρο Περίβλεπτο Μεσοχώρι Ξάγναντο ΚάτωΘόλος Παρανέστι Πολυνέρι Αηδονόκαστρο Καπνόφυτο Μαυροκορδάτος Κρήνη Στέρνα Υψηλή Ράχη Τείχος Πρινόλοφος Θαμνωτό Γύρος Πλατανιά Δρυμότοπος Υψηλόκαστρο Χαμοκέρασα Πελεκητή Πλατανόβρυση Παλιάμπελα Μαρμαριά Άνω Πυξάρι Νικηφόρος Μικρολιβάδι Τερψιθέα Αδριανή Πτελέα

Πρόσκληση για την 27η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

15/12/2014 15:10
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 12/12/2014
Αριθ. Πρωτ.: 9028
Αριθ. Συνεδρίασης: 27η
Σας προσκαλούμε την 18η  του μηνός Δεκεμβρίου  2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00 μ.μ. να προσέλθετε  σε  Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη με τα παρακάτω θέματα :
 1. Εγκριση μετάβασης Δημάρχου στην Αθήνα και ψήφιση πίστωσης.
 2. Ανάκληση της αριθ. 161/2014 απόφασης του ΔΣ
 3. Εγκριση της 26ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Οικον. έτους 2014
 4. Έγκριση Δαπανών λειτουργίας συσσιτίων
 5. Ανανέωση επαγγελματικών αδειών λαϊκών αγορών
 6. Ψήφιση πίστωσης του ΚΑ 15/6474.03 και έγκριση πρότασης ανάληψης υποχρέωσης για την πραγματοποίηση προγράμματος γνωριμίας νέων με τον αθλητισμό και τις αρχές του Ολυμπιακού ιδεώδους και την διοργάνωση των αγώνων βουνού παρθένου δάσους Παρανεστίου
 7. Εγκριση επιστροφής ως αχρεωστήτως καταβληθέντων δημοτικών τελών και δικαιωμάτων σε φορολογούμενους δημότες.
 8. Καθορισμός βοσκήσιμης έκτασης στην Τ.Κ. Παρανεστίου (οικισμό Πολυνερίου) στον κτηνοτρόφο Λαγάκη Βασίλειο.
 9. Παραχώρηση ή μη της χρήσης του Δημοτικού σχολείου Πλατανιάς στον «Πολιτιστικό Σύλλογο Πλατανιάς «ΑΡΓΟΝΑΥΤΑΙ-ΚΟΜΝΗΝΟΙ»
 10. Υποβολή πρότασης του Δήμου Παρανεστίου στα πλαίσια σύμπραξης με τον Δήμο Δοξάτου στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «ψηφιακή σύγκλυση» και συγκεκριμένα στην πρόσκληση με κωδικό 42: «Ανακληθέντα έργα ΤΠΕ από το Ε.Π. Ψ.Σ.. – σε στάδιο κατακύρωσης σύμβασης» και έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης για την υλοποίηση του έργου.
 11. Έγκριση του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ Κοιν. Αλληλεγγύης Προσχολικής αγωγής & Παιδείας του Δήμου Παρανεστίου έτους 2015
 12. Χορήγηση άδειας επέμβασης στον περιβάλλοντα χώρο του Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
Κουτεκίδου Μεταμόρφη 1 Τελική