Νέα και ενημερώσεις

Εμφάνιση ενημερώσεων όλου του Δήμου!!!
Πολύσυκο Δυπόταμα Πρασινάδα Σίλλη Θόλος Τέμενος Καρποφόρο Περίβλεπτο Μεσοχώρι Ξάγναντο ΚάτωΘόλος Παρανέστι Πολυνέρι Αηδονόκαστρο Καπνόφυτο Μαυροκορδάτος Κρήνη Στέρνα Υψηλή Ράχη Τείχος Πρινόλοφος Θαμνωτό Γύρος Πλατανιά Δρυμότοπος Υψηλόκαστρο Χαμοκέρασα Πελεκητή Πλατανόβρυση Παλιάμπελα Μαρμαριά Άνω Πυξάρι Νικηφόρος Μικρολιβάδι Τερψιθέα Αδριανή Πτελέα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

13/12/2014 07:06

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Παρανέστι,  5-12-2014

ΝΟΜΟΣ  ΔΡΑΜΑΣ                                                               Αρ. Πρωτ:    8824

ΔΗΜΟΣ  ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

   Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 72/2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και την αριθμ. 96/2014 Aπόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

   Δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση των παρακάτω σχολικών κλήρων-αγροτεμαχίων των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Νικηφόρου και Παρανεστίου :

 

Α. Δημοτική Ενότητα Παρανεστίου

  • Aγρότημα Μεσοχωρίου, αριθμός τεμαχίου 92, έκτασης 10.250 τ.μ.
  • Αγρόκτημα Ξαγνάντου, αριθμός τεμαχίου 103, έκτασης 11.000 τ.μ.
  • Αγρόκτημα Καπνοφύτου αριθμός αγροτεμαχίου 944 B΄κατηγορίας, έκτασης 6.563 τ.μ.
  • Αγρόκτημα Τεμένους, αριθμός τεμαχίου 136 έκτασης 7.875 τ.μ.
  • Αγρόκτημα Στέρνας, αριθ. τεμαχίων 27 & 28, εκτάσεως 2.491 & 1.289 τ.μ. αντίστοιχα (συνολική έκταση 3.780 τ.μ.) .
  • Αγρόκτημα Κάτω Θόλου, αριθ. τεμαχίων 492, 382, 384 & 383, εκτάσεως 8.375, 500, 310 & 250 τ.μ. αντίστοιχα (συνολική έκταση 9.435 τ.μ.)
  • Αγρόκτημα Κρήνης, οικόπεδο έκτασης 4.137 τ.μ., αριθμός αγροτεμαχίων 409 Β΄ κατηγορίας, 410 Β΄ κατηγορίας, 412 Β΄ κατηγορίας, 413 Β΄ κατηγορίας, 414 Β΄ κατηγορίας & 415 Β΄ κατηγορίας, εκτάσης 1.875, 3.060, 900, 580, 2.250 & 4.935 τ.μ αντίστοιχα (συνολική έκταση 12.121,48 τ.μ.)
  • Αγρόκτημα Διποτάμων, αριθ. τεμαχίων 992, 993, 994, 996, 999 & 1000, έκτασης 2.790, 2.190, 650, 3.990, 370 & 200 τ.μ. αντίστοιχα (συνολική έκταση 10.190 τ.μ.)
  • Αγρόκτημα Πρασινάδας, αριθ. τεμαχίων 296 Α΄ κατηγορίας, 116 B΄ κατηγορίας, 331 Β΄ κατηγορίας, 332 Β΄ κατηγορίας, 333 Β΄ κατηγορίας, 334 Α΄ κατηγορίας, 335 Β΄ κατηγορίας, 336 Β΄ κατηγορίας, 337 Β΄ κατηγορίας & 338 Β΄ κατηγορίας, εκτάσης 3.080, 7.000, 360, 410, 140, 1.900, 300, 280, 620 & 380 τ.μ. αντίστοιχα (συνολική έκταση 14.470 τ.μ.)

 

Β. Δημοτική  Ενότητα Νικηφόρου

1) Αγρόκτημα Αδριανής, αριθμός τεμαχίων 194, έκτασης 9.750 τ.μ. και 866, έκτασης 9.225 τ.μ. (συνολική έκταση 18.975 τ.μ.)

2) Αγρόκτημα Πλατανιάς, αριθμός τεμαχίων 1.111, έκτασης 8.890 τ.μ. και 703 έκτασης 8.500 τ.μ. αντίστοιχα (συνολική έκταση 17.390 τ.μ.)

3) Αγρόκτημα Μαυροκορδάτου, αριθμός τεμαχίων 131 έκτασης 5.500 τ.μ. και 132 έκτασης 4.375 τ.μ. αντίστοιχα (συνολική έκταση 9.875 τ.μ.)

4) Αγρόκτημα Πρινόλοφου, αριθμός τεμαχίου 142, έκτασης 12.340 τ.μ.

5) Αγρόκτημα Ψηλής Ράχης, αριθμός τεμαχίων 785, 789, 1.100 & 1.111 εκτάσεων 2.225, 1.875, 2.150 & 4.325 τ.μ. αντίστοιχα (συνολική έκταση 10.575 τ.μ.)

6) Αγρόκτημα Πλατανόβρυσης, αριθμός τεμαχίου 915, έκτασης 11.920 τ.μ.

7) Αγρόκτημα Χαμοκεράσων, αριθμός τεμαχίων 256, έκτασης 0,840 τ.μ., 1.212, έκτασης 1.440 τ.μ., 1.250, έκτασης 3.937 τ.μ. και 1.276, έκτασης 0,591 τ.μ. (συνολική έκταση 6.808 τ.μ.)

8) Αγρόκτημα Τερψιθέας αριθμός τεμαχίων 1.022, έκτασης 6.000 τ.μ. και 1.023, έκτασης 5.250 τ.μ. (συνολική έκταση 11.250 τ.μ.)

9) Αγρόκτημα Παλιαμπέλων, αριθμός τεμαχίου 461, έκτασης 9.000 τ.μ.

10) Αγρόκτημα Άνω Πυξαρίου, αριθμός τεμαχίων 740, έκτασης 2.500 τ.μ., 865,  έκτασης 2.750 τ.μ., 1.207, έκτασης 2.750 τ.μ. και 1.193, έκτασης 1.750 τ.μ. (συνολική έκταση 9.750 τ.μ.)

11) Αγρόκτημα Ψηλοκάστρου, αριθμός τεμαχίων 109, έκτασης 6.500 τ.μ., 111, έκτασης 1.750 τ.μ., 112, έκτασης 0,750 τ.μ., 113 έκτασης, 8.625 τ.μ. και 114, έκτασης 0,500 τ.μ. (συνολική έκταση 18.125 τ.μ.)

12) Αγρόκτημα Νικηφόρου, αριθμός αγροτεμαχίου 1.318, έκτασης 3.125 τ.μ.

13) Αγρόκτημα Μαρμαριάς, αριθμός τεμαχίου 20, έκτασης 12.250 τ.μ.

14) Αγρόκτημα Πτελέας, αριθμός αγροτεμαχίου 921, έκτασης 11.625 τ.μ.

 

Τόπος και ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας

Τρόπος Διενέργειας της Δημοπρασίας

       Η δημοπρασία είναι φανερή και προφορική, διεξάγεται δε κατά στις 18/12/2014, ημέρα Πέμπτη  και από ώρα 10:00 π.μ. έως 11:00 π.μ. ενώπιον της κατά νόμο αρμόδιας επιτροπής, στο Δημοτικό Κατάστημα Νικηφόρου. Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφ' όσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Για τη συνέχιση της δημοπρασίας και πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή , η απόφαση της οποίας καταχωρείται στα πρακτικά.

          Σε περιπτώσεις αγροτεμαχίων που δεν παρουσιαστεί κανένας πλειοδότης και καμία προσφορά και η δημοπρασία κριθεί άγονη, αυτή θα επαναληφθεί στις 29-12-2014, ημέρα Δευτέρα και από ώρα 10:00 π.μ. έως 11:00 π.μ. ενώπιον της κατά νόμο αρμόδιας επιτροπής, στο Δημοτικό Κατάστημα Νικηφόρου. Στην περίπτωση αυτή επανάληψης της δημοπρασίας, θα ισχύσουν οι παρόντες όροι δημοπράτησης.

Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως μετά του ονοματεπωνύμου του πλειοδότη. Η προσφορά είναι δεσμευτική για τον εκάστοτε πλειοδοτούντα, η δέσμευση δε αυτή μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικώς τον τελευταίο πλειοδότη.

 Η απόφαση της επιτροπής περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στη δημοπρασία, επειδή δεν πληρεί τους όρους της διακήρυξης, αναγράφεται στα πρακτικά.

 

Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς

               Κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται για κάθε χρόνο το ποσό των έξι ευρώ (6,00 €)/στρέμμα. Θα υπάρχει αύξηση ενοικίου για κάθε έτος, δύο τοις εκατό (2 %) επί του τελικού ποσού που θα προκύψει από την δημοπρασία.

Εγγυητής

                Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή ο οποίος θα υπογράφει τα πρακτικά της δημοπρασίας και θα είναι αλληλέγγυος και σε ολόκληρο υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης. Επιπλέον ο εγγυητής του τελευταίου πλειοδότη οφείλει να υποβάλλει και αυτός στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού: ενημερότητα μη οφειλής στο Δήμο Παρανεστίου.

 

Δικαίωμα αποζημίωσης

               Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση από τη μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο του δήμου ή της διοικητικής αρχής που έχει αντίστοιχη αρμοδιότητα.

Σύμβαση

               Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται μέσα σε δέκα ημέρες από την κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης της Περιφέρειας, για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβαση, διαφορετικά η εγγύηση που έχει καταθέσει καταπίπτει υπέρ του Δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση, ενεργείται δε αναπληστηριασμός σε βάρος αυτού και του εγγυητή του και ενέχονται και οι δύο για την μικρότερη διαφορά του αποτελέσματος της δημοπρασίας από την προηγούμενη όμοια.

 

Διάρκεια εκμίσθωσης- αναπροσαρμογή μισθώματος

            Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται για τέσσερα (4) έτη, καλλιεργητική περίοδος 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018.

            

Προθεσμία καταβολής του Μισθώματος

            Για την πρώτη χρονιά της σύμβασης το μίσθωμα θα καταβληθεί με την υπογραφή του συμφωνητικού (δηλαδή όταν ο εκμισθωτής θα υπογράψει το Συμφωνητικό θα πρέπει να προσκομίσει και την απόδειξη πληρωμής του μισθώματος για το πρώτο έτος), για δε τις υπόλοιπες χρονιές το μίσθωμα θα κατατίθεται με την βεβαίωση των αντίστοιχων φορολογικών καταλόγων.

 

Δικαιολογητικά συμμετοχής

               Για να γίνει κάποιος δεκτός στην δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας :

(α) ως εγγύηση γραμμάτιο σύστασης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για παρακατάθεση σε αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στην δημοπρασία ή άλλο που να ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζομένου, ομολογιών δημοσίου, Τράπεζας, ή Οργανισμού Κοινής Ωφέλειας που αναγνωρίζονται για εγγυοδοσίες, ποσού ίσου προς το 1/10 του οριζόμενου στην διακήρυξη ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς.

(β) Ενημερότητα μη οφειλής στο Δήμο Παρανεστίου. (γ) Προτάσσονται 1) οι δημότες Δήμου Παρανεστίου και κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, γεγονότα που αποδεικνύουν  αντίστοιχα, με πιστοποιητικό του Δήμου Παρανεστίου και βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας του ΟΓΑ, 2) οι Δημότες Δήμου Παρανεστίου και κατ’ επάγγελμα αγρότες, γεγονός που αποδεικνύουν αντίστοιχα, με πιστοποιητικό από τον Δήμο Παρανεστίου και βεβαίωση από την Γενική Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ή Βεβαίωση Δήλωσης ΟΣΔΕ 2014, Ακολουθούν, 2) οι δημότες Δήμου Παρανεστίου και 3) εν ελλείψει όλων των ανωτέρω, οποιοσδήποτε άλλος.

 

Υποχρεώσεις μισθωτή

 

             Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου οφείλει να το δηλώσει στην επιτροπή της δημοπρασίας πριν από την έναρξη του συναγωνισμού, στην οποία πρέπει να παρουσιάσει το νόμιμο συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, αλλιώς θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.  Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον πλειοδότη, η δέσμευση δε αυτή μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη .

                  

Πρόσθετη υποχρέωση μισθωτή

          Εφόσον εξασφαλιστεί χρηματοδότηση για κατασκευή πάρκων ή χώρων αναψυχής και ο χώρος αφορά οποιοδήποτε από τα προς εκμίσθωση αγροτεμάχια, ο εκμισθωτής υποχρεούται να αποχωρήσει από την εκμίσθωση. Στην περίπτωση αυτή, ο εκμισθωτής θα ενημερωθεί εγκαίρως από τον Δήμο και πριν την έναρξη της καλλιεργητικής περιόδου.

 

Λήξη μίσθωσης

              Ο μισθωτής υποχρεούται με τη λήξη της μίσθωσης, να παραδώσει το μίσθιον στην κατάσταση στην οποία το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.

 

Αναμίσθωση – Υπεκμίσθωση

               Σιωπηρή αναμίσθωση, ως και υπεκμίσθωση του μισθίου από τον μισθωτή απαγορεύεται απολύτως.

 

Ευθύνη Δήμου

              Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτού ούτε υποχρεούται σε επιστροφή ή μείωση του μισθώματος ή και λύση της σύμβασης άνευ αποχρώντος λόγου.

 

Δημοσίευση Διακήρυξης

               Περίληψη της διακηρύξεως θα δημοσιευτεί στο χώρο ανακοινώσεων και στα δημοσιώτερα μέρη του Δήμου, τα δε έξοδα της δημοσίευσης, της σύνταξης του μισθωτηρίου συμβολαίου ή συμφωνητικού θα βαρύνουν τον μισθωτή.

Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

                Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Δήμο Παρανεστίου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τηλέφωνο:  2521082301 & 25213/52308 , Φαξ : 2521082164 &25210/90189

 

 

Η Δήμαρχος

 

 

Σωτηριάδου Αλεξάνδρα Μαρίνα

 


 1 Τελική