Νέα και ενημερώσεις

ΛΙΣΤΑ ΝΕΩΝ ΕΤΟΥΣ

Εμφάνιση ενημερώσεων όλου του Δήμου!!!
Πολύσυκο Δυπόταμα Πρασινάδα Σίλλη Θόλος Τέμενος Καρποφόρο Περίβλεπτο Μεσοχώρι Ξάγναντο ΚάτωΘόλος Παρανέστι Πολυνέρι Αηδονόκαστρο Καπνόφυτο Μαυροκορδάτος Κρήνη Στέρνα Υψηλή Ράχη Τείχος Πρινόλοφος Θαμνωτό Γύρος Πλατανιά Δρυμότοπος Υψηλόκαστρο Χαμοκέρασα Πελεκητή Πλατανόβρυση Παλιάμπελα Μαρμαριά Άνω Πυξάρι Νικηφόρος Μικρολιβάδι Τερψιθέα Αδριανή Πτελέα

Πρόσκληση για την 26η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

29/11/2014 07:49
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 26/11/2014
Αριθ. Πρωτ.: 8570
Αριθ. Συνεδρίασης: 26η 

Σας προσκαλούμε την 30η  του μηνός Νοεμβρίου  2014, ημέρα Κυριακή  και ώρα 17:30 μ.μ. να προσέλθετε  σε  Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη με τα παρακάτω θέματα :

 1. Εγκριση ή μη της Α΄αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικον. έτους 2014 του ΝΠΔΔ Κοιν. Αλληλεγγύης Προσχολικής αγωγής & Παιδείας του Δήμου Παρανεστίου.
 2. Εγκριση ή μη της 25ης τροποποίησης του Προϋπολογισμού οικον. έτους 2014 και ψήφιση πίστωσης στον Κ.Α 00/6117.05.
 3. Εγκριση ή μη των Δαπανών Αγώνων Βουνού Παρθένου Δάσους Παρανεστίου
 4. Εγκριση της μελέτης και την υποβολή για οριστική ένταξη και χρηματοδότηση του έργου «Αναπλάσεις Κοινοχρήστων χώρων ΔΕ Παρανεστίου»
 5. Εγκριση διαγραφής οφειλών από Δημοτικά τέλη και δικαιώματα από τους φορολογικούς καταλόγους του Δήμου.
 6. Καθορισμός ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους πωλητών λαϊκών αγορών.
 7. Εγκριση κανονισμού λειτουργείας λαϊκής αγοράς στην έδρα του Δήμου Παρανεστίου.
 8. Λύση της κοινωφελούς επιχείρησης του Δήμου με την επωνυμία «Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Παρανεστίου», ορισμός εκκαθαριστών και μεταφορά του προσωπικού .
 9. Αποδοχή και κατανομή ποσού 10.932,06 ευρώ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων από τους ΚΑΠ για το έτος 2014.
 10. Συμπλήρωση της αριθ. 114/2014 απόφασης του Δ.Σ. , καθορισμός τρόπου διενέργειας-εκτέλεσης για την υλοποίηση της πράξης «Διαχείρηση αιτημάτων καθημερινότητας του πολίτη Δ. Παρανεστίου» και εγγραφή της στο τεχνικό πρόγραμμα έτους 2014.
 11. Υπογραφή προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου και ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΕ για την λειτουργική αναβάθμιση συστήματος συλλογικής ενναλλακτικής διαχείρησης συσκευασιώνή και άλλων προϊόντων κατά την έννοια του Ν. 2939/2001 και βελτίωσης μεθοδολογίας διαχείρησής του-Υποστηρικτικές ενέργειες του Δήμου Παρανεστίου και ορισμός εκπροσώπων στην κοινή επιτροπή παρακουλούθησης της σύμβασης.
 12. Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης «Υποστηρικτικές ενέργειες Διαχείρησης απορριμάτων περιφέρειας ΑΜΘ στα πλαίσια του του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρησης Απορριμάτων Αν. Μακεδονίας –Θράκης,(ΠΕΣΔΑ).-Εφαρμογή μεθοδολογίας ορθής διαχείρησης Αστικών Στερεών Αποβλήτων Δ. Παρανεστίου σύμφωνα με την υφιστάμενη περιβαλλοντική νομοθεσίας» και ορισμός εκπροσώπων στην κοινή επιτροπή παρακουλούθησης της σύμβασης.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κουτεκίδου Μεταμόρφη


 1 Τελική