Νέα και ενημερώσεις

ΛΙΣΤΑ ΝΕΩΝ ΕΤΟΥΣ

Εμφάνιση ενημερώσεων όλου του Δήμου!!!
Πολύσυκο Δυπόταμα Πρασινάδα Σίλλη Θόλος Τέμενος Καρποφόρο Περίβλεπτο Μεσοχώρι Ξάγναντο ΚάτωΘόλος Παρανέστι Πολυνέρι Αηδονόκαστρο Καπνόφυτο Μαυροκορδάτος Κρήνη Στέρνα Υψηλή Ράχη Τείχος Πρινόλοφος Θαμνωτό Γύρος Πλατανιά Δρυμότοπος Υψηλόκαστρο Χαμοκέρασα Πελεκητή Πλατανόβρυση Παλιάμπελα Μαρμαριά Άνω Πυξάρι Νικηφόρος Μικρολιβάδι Τερψιθέα Αδριανή Πτελέα

Πρόσκληση για την 23η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

04/11/2014 20:53
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 07/11/2014
Αριθ. Πρωτ.: 7959
Αριθ. Συνεδρίασης: 23η  

Σας προσκαλούμε την 07η  του μηνός Νοεμβρίου  2014, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 17:00 π.μ. να προσέλθετε  σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη με τα παρακάτω θέματα :

 1. Εγκριση Δικηγορικής αμοιβής, για την εκδίκαση της αγωγής του υπαλλήλου Παρτσαλίδη Χρήστου , ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών
 2. Εγκριση ή μη της σύνταξης έκθεσης εσόδων-εξόδων Γ΄τριμήνου (1/7/2014έως 30/9/2014 προϋπολογισμού 2014
 3. Εγκριση ή μη της 23ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2014
 4. Εγκριση Πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων του αναδόχου Κούστα Στέργιου.
 5. Εγκριση Πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων του Δήμου Παρανεστίου
 6. Τροποποίηση της Τεχνικής Μελέτης του Έργου : «Διαμόρφωση χώρου πολιτιστικών δραστηριοτήτων στον αύλειο χώρο του εκθετηρίου Τ.Κ Πτελέας », με κωδικό ΟΠΣΑΑ 186897 του Προγράμματος LEADER Νομού Δράμας και εξουσιοδότηση υπογραφής στην Δήμαρχο του Δ.Παρανεστίου, της τροποποίησης της σύμβασης, με την Αναπτυξιακή του Νομού Δράμας
 7. Έγκριση, της κλήρωσης των δημοτικών υπαλλήλων για την συγκρότηση επιτροπής παραλαβής των έργων και συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής των έργων, με τον αντίστοιχο Δημοτικό Σύμβουλο
 8. Εγκριση 1ου ΑΠΕ του εργου «Οδοποιϊα Τοπ. Κοινότητας Πτελέας»
 9. Εγκριση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015 του Δήμου Παρανεστίου
 10. Αίτημα προς την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Δράμας ως Διευθύνουσας Υπηρεσίας του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΗΓΩΝ ΒΑΓΙΑ» για τον προσδιορισμό ύψους περικοπής εργολαβικού ανταλλάγματος για τα μη αποκαταστάσιμα ελαττώματα, (με την προϋπόθεση ότι θεωρείται αποδεκτή η διαμορφωθείσα κατάσταση), σε εφαρμογή των άρθρων 60 και 176 του Ν.3669/2008
 11. Διακοπή λειτουργείας των παιδικών χαρών του Δήμου.
 12. Εγκριση χορήγησης βοηθήματος ένδειας στον συνδημότη μας Δημητριάδη Νικόλαο του Βασιλείου.
 13. Ανάκληση της αριθ. 140/2014 απόφασης του Δημ. Συμβουλίου και ορισμός νέων μελών «Περί συγκρότησης τριμελούς επιτροπής χορήγησης βεβαιώσεων για τους παραγωγούς του Δήμου Παρανεστίου» .
 14. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στην ομάδα διαχείρισης και εποπτείας του δικτύου του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλεκτρομαγνητικών πεδίων.
 15. Λήψη απόφασης για την υποστήριξη της 15ης Πανελλαδικής γιορτής Ανταλλαγής παραδοσιακών ποικιλιών και της Διεθνής συνάντησης για τα 20 χρόνια «Πελίτι»
 16. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του στη Γ.Σ. του Κέντρου Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας ΠΕ Δράμας «ΔΡΑΣΗ»
 17. Τροποποίηση της αριθ. 107/2014 απόφασης του Δ.Σ. περι ορισμού υπολόγου για την διαχείρηση των Τραπεζικών λογ/σμών του Δήμου ως προς το αναπληρωματικό μέλος.
 18. Τροποποίηση της αριθ. 68/2014 απόφαση του ΔΣ για την ρύθμιση εξόφλησης ληξιοπρόθεσμων οφειλών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4257/2014 και του Ν. 4304/2014
 19. Κατανομή βοσκοτόπων στο Δήμο Παρανεστίου.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κουτεκίδου Μεταμόρφη

 


 1 Τελική