Νέα και ενημερώσεις

ΛΙΣΤΑ ΝΕΩΝ ΕΤΟΥΣ

Εμφάνιση ενημερώσεων όλου του Δήμου!!!
Πολύσυκο Δυπόταμα Πρασινάδα Σίλλη Θόλος Τέμενος Καρποφόρο Περίβλεπτο Μεσοχώρι Ξάγναντο ΚάτωΘόλος Παρανέστι Πολυνέρι Αηδονόκαστρο Καπνόφυτο Μαυροκορδάτος Κρήνη Στέρνα Υψηλή Ράχη Τείχος Πρινόλοφος Θαμνωτό Γύρος Πλατανιά Δρυμότοπος Υψηλόκαστρο Χαμοκέρασα Πελεκητή Πλατανόβρυση Παλιάμπελα Μαρμαριά Άνω Πυξάρι Νικηφόρος Μικρολιβάδι Τερψιθέα Αδριανή Πτελέα

Πρόσκληση για την 5η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

12/03/2014 17:42
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 10/03/2014
Αριθ. Πρωτ.: 1839
Αριθ. Συνεδρίασης: 5η    

Σας προσκαλούμε την 14η  του μηνός Μαρτίου 2014, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 16:00 να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης με μοναδικό θέμα :

 1. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2014 και 3η Αναμόρφωση Προΰπολογισμού οικ. Έτους 2014.
 2. Έγκριση υποβολής οριστικής ένταξης και χρηματοδότησης του έργου «Πρότυπα επιδεικτικά έργα εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης ΑΠΕ στο Γυμνάσιο – Λύκειο Τ.Κ.Νικηφόρου, Δήμου Παρανεστίου», προΰπολογισμού 
 3. Έγκριση υποβολής οριστικής ένταξης και χρηματοδότησης του έργου «Πρότυπα επιδεικτικά έργα εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης ΑΠΕ στο Γυμνάσιο – Λύκειο Τ.Κ.Παρανεστίου, Δήμου Παρανεστίου», προΰπολογισμού
 4. Έγκριση υποβολής οριστικής ένταξης και χρηματοδότησης του έργου «Πρότυπα επιδεικτικά έργα εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης ΑΠΕ στο Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Τ.Κ.Παρανεστίου, Δήμου Παρανεστίου», προΰπολογισμού
 5. Έγκριση δαπανών εκδηλώσεων Καθαρής Δευτέρας συνολικού ποσού 1.995,41€ σε βάρος του Κ.Α. 00/6443.
 6. Έγκριση προτεινόμενων τροποποιήσεων του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Δ.Παρανεστίου.
 7. Αντικατάσταση μέλους σχολικής επιτροπής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Παρανεστίου.
 8. Παράταση παραχώρησης οικίσκου στο πρώην Δημ. Σχολείο Μεσοχωρίου στον Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης.
 9. Έγκριση έκτακτης μετακίνησης και δαπανών του αντιδημάρχου Παρλόγλου Μιχαήλ στην Αθήνα στις 21/02/2014.
 10. Επιχορήγηση πολιτιστικών και αθλητικών συλλόγων και ψήφιση πίστωσης
 11. Διαγραφή οφειλετών από τους φορολογικούς καταλόγους
 12. Εγκριση παράτασης του έργου «Κατασκευή ποτίστρας στην Τ.Κ. Ψηλή Ράχης
 13. Εγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «Αποκατάσταση ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων ΧΑΔΑ στη θέση ΣΑΧΙΝΙ της Τ.Κ. Πτελέας του Δ. Παρανεστίου
 14. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου και απόφαση σχετικά με την δυνατότητα χρηματοδότησης έργων από ιδιώτη επενδυτή
 15. Αποδοχή και τροποποίηση προϋπο/σμού οικον. Έτους 2014 για την Υλοποίηση προγράμματος Βοήθεια στο σπίτι
 16. Ψήφιση πίστωσης ποσού 12.000,00 ευρώ για Επιδόματα ένδειας
 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 Στυλιανίδης Ο. Αναστάσιος  

 1 Τελική