Νέα και ενημερώσεις

Εμφάνιση ενημερώσεων όλου του Δήμου!!!
Πολύσυκο Δυπόταμα Πρασινάδα Σίλλη Θόλος Τέμενος Καρποφόρο Περίβλεπτο Μεσοχώρι Ξάγναντο ΚάτωΘόλος Παρανέστι Πολυνέρι Αηδονόκαστρο Καπνόφυτο Μαυροκορδάτος Κρήνη Στέρνα Υψηλή Ράχη Τείχος Πρινόλοφος Θαμνωτό Γύρος Πλατανιά Δρυμότοπος Υψηλόκαστρο Χαμοκέρασα Πελεκητή Πλατανόβρυση Παλιάμπελα Μαρμαριά Άνω Πυξάρι Νικηφόρος Μικρολιβάδι Τερψιθέα Αδριανή Πτελέα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑI ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

09/03/2014 10:35
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑI ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ»

Ο Δήμαρχος Παρανεστίου έχοντας υπόψη την σχετική νομοθεσία 
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
   Πρόχειρο Μειοδοτικό  Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» που  συμπεριλαμβάνει Γάλα, Τρόφιμα και Λοιπά Αναλώσιμα Είδη Παντοπωλείου, συνολικού προϋπολογισμού 34.300,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), για το έτος 2014, για το Δήμο Παρανεστίου, το Ν.Π. του Δήμου Παρανεστίου και την ΚΔΕΠ.
   Ο διαγωνισμός θα γίνει στο κατάστημα του Δήμου Παρανεστίου, από την Επιτροπή Διαγωνισμού, την 13η Μαρτίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00- 11.00 π.μ. (Λήξη Αποδοχής Προσφορών).
   Ο πρόχειρος  διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης για τα ελαιόλαδα, σπορέλαια, οπωροκηπευτικά, κρέατα, πουλερικά (νωπά), αυγά και ψάρια (νωπά και κατεψυγμένα), το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής  πώλησης  του  είδους  την  ημέρα  παράδοσης,  όπως  αυτή  προκύπτει  από  το  εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών του Τμήματος Εμπορίου & Τουρισμού της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006 ενώ για τα υπόλοιπα είδη τροφίμων η ανάθεση θα γίνει σε προμηθευτή (ή προμηθευτές) που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή στις τιμές της μελέτης και με την προϋπόθεση ότι τα προσφερόμενα από αυτόν τρόφιμα καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας.
   Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  υποβάλλουν προσφορά για μία ή και για περισσότερες ομάδες, για τη συνολική όμως προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε ομάδας, όπως αυτή περιγράφεται αναλυτικά  στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της κάθε ομάδας.
   Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι ασχολούνται με την εμπορία ή την παραγωγή των υπό προμήθεια ειδών.
   Δικαιούχοι συμμετοχής:
α. Έλληνες
β. Αλλοδαποί
γ. Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά
δ. Συνεταιρισμοί
ε. Ενώσεις προμηθευτών (εάν πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 ΕΚΠΟΤΑ)

   Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό εκδίδεται υπέρ του Δήμου Παρανεστίου για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης (με ΦΠΑ) της εκάστοτε ομάδας.
   Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τον Δήμο Παρανεστίου, Τ.Κ 66 035, αρμόδια υπάλληλος Μουστακίδου Λίνα, τηλ. επικοινωνίας: 2524350132, fax: 2524350151, e-mail: mlinaki@yahoo.gr, καθώς και από το διαδίκτυο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Παρανεστίου: www.paranesti.gr.
 Ο Δήμαρχος  Παρανεστίου
Καγιάογλου Νικόλαος

 1 Τελική