Νέα και ενημερώσεις

Εμφάνιση ενημερώσεων όλου του Δήμου!!!
Πολύσυκο Δυπόταμα Πρασινάδα Σίλλη Θόλος Τέμενος Καρποφόρο Περίβλεπτο Μεσοχώρι Ξάγναντο ΚάτωΘόλος Παρανέστι Πολυνέρι Αηδονόκαστρο Καπνόφυτο Μαυροκορδάτος Κρήνη Στέρνα Υψηλή Ράχη Τείχος Πρινόλοφος Θαμνωτό Γύρος Πλατανιά Δρυμότοπος Υψηλόκαστρο Χαμοκέρασα Πελεκητή Πλατανόβρυση Παλιάμπελα Μαρμαριά Άνω Πυξάρι Νικηφόρος Μικρολιβάδι Τερψιθέα Αδριανή Πτελέα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

09/03/2014 10:31
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ YΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ»

Ο Δήμαρχος Παρανεστίου έχοντας υπόψη την σχετική νομοθεσία 
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
   Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ» που συμπεριλαμβάνει υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων, υλικά συντήρησης δικτύων ύδρευσης , άρδευσης, αποχέτευσης, οικοδομικά υλικά, υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων, συνολικού προϋπολογισμού 61.732,52€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), για το έτος 2014 για το Δήμο Παρανεστίου. 
   Ο διαγωνισμός θα γίνει στο κατάστημα του Δήμου Παρανεστίου, από την Επιτροπή Διαγωνισμού, την 14η Μαρτίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00- 11.00 π.μ. (Λήξη Αποδοχής Προσφορών).
   Για την ανωτέρω προμήθεια δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται:
α. Έλληνες και Αλλοδαποί προμηθευτές.
β. Νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά.
γ. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
   Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  υποβάλλουν προσφορά για μία ή και για περισσότερες ομάδες, για τη συνολική όμως προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε ομάδας, όπως αυτή περιγράφεται αναλυτικά στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της κάθε ομάδας.  
    Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό εκδίδεται υπέρ του Δήμου Παρανεστίου για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης (με ΦΠΑ) της εκάστοτε ομάδας.
   Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τον Δήμο Παρανεστίου, Τ.Κ 66 035, αρμόδια υπάλληλος Μουστακίδου Λίνα, τηλ. επικοινωνίας: 2524350132, fax: 2524350151, e-mail: mlinaki@yahoo.gr, καθώς και από το διαδίκτυο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Παρανεστίου: www.paranesti.gr.
 
Ο Δήμαρχος  Παρανεστίου
Καγιάογλου Νικόλαος


 1 Τελική