Νέα και ενημερώσεις

ΛΙΣΤΑ ΝΕΩΝ ΕΤΟΥΣ

Εμφάνιση ενημερώσεων όλου του Δήμου!!!
Πολύσυκο Δυπόταμα Πρασινάδα Σίλλη Θόλος Τέμενος Καρποφόρο Περίβλεπτο Μεσοχώρι Ξάγναντο ΚάτωΘόλος Παρανέστι Πολυνέρι Αηδονόκαστρο Καπνόφυτο Μαυροκορδάτος Κρήνη Στέρνα Υψηλή Ράχη Τείχος Πρινόλοφος Θαμνωτό Γύρος Πλατανιά Δρυμότοπος Υψηλόκαστρο Χαμοκέρασα Πελεκητή Πλατανόβρυση Παλιάμπελα Μαρμαριά Άνω Πυξάρι Νικηφόρος Μικρολιβάδι Τερψιθέα Αδριανή Πτελέα

[30/07/2012] Πρόθεση πρόσληψης συμβούλου

30/07/2012 00:00

Πρόθεση πρόσληψης συμβούλου με απ’ ευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών συμβούλου για την προετοιμασία και υποστήριξη υποβολής φακέλου πρότασης στο πρόγραμμα: «Πράσινες Αγροτικές και Νησιωτικές Κοινότητες-Νέο Πρότυπο Ανάπτυξης» (30/07/2012)

Ο Δήμαρχος Παρανεστίου έχοντας υπόψη τον ν. 3731/2008, άρθρο 20, παρ. 13 περί απευθείας αναθέσεων ανακοινώνει ότι θα προβεί στην απ’ ευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών συμβούλου για την προετοιμασία και υποστήριξη υποβολής φακέλου πρότασης στο πρόγραμμα: «Πράσινες Αγροτικές και Νησιωτικές Κοινότητες - Νέο Πρότυπο Ανάπτυξης», όπως προβλέπεται και από την σχετική εγκεκριμένη πρόταση 34ΕΔΦ ΚΑΠΕ/23-02-2012 ανοιχτή πρόσκληση του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) με κωδικό 12403.

Το ύψος των οικονομικών προσφορών δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 20.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 23%.

Η ισχύουσα Νομοθεσία είναι ο Ν. 3731/2008, άρθρο 20, παρ. 13 όπου αυτός δεν έρχεται σε αντίθεση με άρθρο 2 παραγρ. 14 του Ν. 2286/95 σχετικά με επαναλαμβανόμενες «προμήθειες Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» & Ν. 3463/2006 ΔΚΚ και ο Νόμος 2503/97 άρθρο 13.

Προσφορές θα κατατίθενται μέχρι την 14-8-2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. έως 11:30 π.μ. στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Παρανεστίου.

Πληροφορίες Οικονομική Υπηρεσία, τηλέφωνο επικοινωνίας: 2524350110, 2524350111 και 2524350112 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.


 1 Τελική