Νέα και ενημερώσεις

ΛΙΣΤΑ ΝΕΩΝ ΕΤΟΥΣ

Εμφάνιση ενημερώσεων όλου του Δήμου!!!
Πολύσυκο Δυπόταμα Πρασινάδα Σίλλη Θόλος Τέμενος Καρποφόρο Περίβλεπτο Μεσοχώρι Ξάγναντο ΚάτωΘόλος Παρανέστι Πολυνέρι Αηδονόκαστρο Καπνόφυτο Μαυροκορδάτος Κρήνη Στέρνα Υψηλή Ράχη Τείχος Πρινόλοφος Θαμνωτό Γύρος Πλατανιά Δρυμότοπος Υψηλόκαστρο Χαμοκέρασα Πελεκητή Πλατανόβρυση Παλιάμπελα Μαρμαριά Άνω Πυξάρι Νικηφόρος Μικρολιβάδι Τερψιθέα Αδριανή Πτελέα

[24/01/2014] Πρόσκληση για την 2η Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

26/01/2014 08:52
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 24/01/2014
Αριθ. Πρωτ.: 523
Αριθ. Συνεδρίασης: 2
Σας προσκαλούμε την 30η  του μηνός Ιανουαρίου 2014, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 16:30 να προσέλθετε στην  τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα εξής θέματα :
  1. Έγκριση ΟΠΔ του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Αλληλεγγύης Προσχολικής Αγωγής & Παιδείας Δήμου Παρανεστίου Οικ. Έτους 2014.
  2. Έγκριση 2ης Αναμόρφωσης Προΰπολογισμού οικ. Έτους 2014.
  3. Έγκριση δαπανών μετακίνησης Δημάρχου στην Αθήνα στις 21-22-23/01/2014.
  4. Χορήγηση χρηματικού βοηθήματος σε άπορο συνδημότη μας.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Στυλιανίδης Αναστάσιος

 1 Τελική