Νέα και ενημερώσεις

ΛΙΣΤΑ ΝΕΩΝ ΕΤΟΥΣ

Εμφάνιση ενημερώσεων όλου του Δήμου!!!
Πολύσυκο Δυπόταμα Πρασινάδα Σίλλη Θόλος Τέμενος Καρποφόρο Περίβλεπτο Μεσοχώρι Ξάγναντο ΚάτωΘόλος Παρανέστι Πολυνέρι Αηδονόκαστρο Καπνόφυτο Μαυροκορδάτος Κρήνη Στέρνα Υψηλή Ράχη Τείχος Πρινόλοφος Θαμνωτό Γύρος Πλατανιά Δρυμότοπος Υψηλόκαστρο Χαμοκέρασα Πελεκητή Πλατανόβρυση Παλιάμπελα Μαρμαριά Άνω Πυξάρι Νικηφόρος Μικρολιβάδι Τερψιθέα Αδριανή Πτελέα

[16/01/2014] Πρόσκληση για την 1η Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

26/01/2014 08:51
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 16/01/2014
Αριθ. Πρωτ.: 354
Αριθ. Συνεδρίασης: 1
Σας προσκαλούμε την 21η  του μηνός Ιανουαρίου 2014, ημέρα Τρίτη  και ώρα 15:00 να προσέλθετε στην  τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα εξής θέματα :
 1. Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος οικ. Έτους 2014 και  1ης Αναμόρφωσης Προΰπολογισμού οικ. Έτους 2014.
 2. Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Δ’ τριμήνου (01-10-2013 / 31-12-2013) προϋπολογισμού έτους 2013.
 3. Λήψη απόφασης για αδυναμία εκτέλεσης εργασιών και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και δημοτικών κτιρίων.
 4. Έγκριση δαπανών λειτουργίας συσσιτίων συνολικού ποσού 1.018,52€ σε βάρος του Κ.Α.15/6481. 
 5. Έγκριση τρόπου διενέργειας προμηθειών – εργασιών – παροχής υπηρεσιών και λοιπών εξόδων έτους 2014.
 6. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ Τ.Κ. ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗΣ».
 7. Έγκριση ή μη παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ Τ.Κ. ΑΔΡΙΑΝΗΣ».
 8. Έγκριση ή μη 1ου ΑΠΕ του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ Τ.Κ. ΑΔΡΙΑΝΗΣ».
 9. Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για την καταμέτρηση των εισαχθέντων ζώων στις βοσκές για το έτος 2014.
 10. Ορισμός μελών επιτροπής κατάρτισης φορολογικών καταλόγων του Δήμου για το έτος 2014.
 11. Συγκρότηση επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών με συμβιβασμό για το έτος 2014.
 12. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργων και εργασιών συντήρησης σύμφωνα με τις διατάξεις του έρθρου 11 του Ν.1418/84 για το έτος 2014.
 13. Ορισμός – Συγκρότηση επιτροπής σφράγισης υγειονομικού ενδιαφέροντος και εκτέλεσης διοικητικών πράξεων για το έτος 2014. 
 14. Έγκριση υποβολής πρότασης προς χρηματοδότηση στο Ε.Π. «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ», ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΤΠΕ και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής» με τίτλο « Διαχείριση αιτημάτων καθημερινότητας του πολίτη».
 15. Γνωμοδότηση για την χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας κινητής καντίνας της Μήτσογλου Ελένης.
 16. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης και υποβολή πρότασης με τίτλο « Διαχείριση Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων του Δήμου Αρριανών


 1 Τελική