Νέα και ενημερώσεις

ΛΙΣΤΑ ΝΕΩΝ ΕΤΟΥΣ

Εμφάνιση ενημερώσεων όλου του Δήμου!!!
Πολύσυκο Δυπόταμα Πρασινάδα Σίλλη Θόλος Τέμενος Καρποφόρο Περίβλεπτο Μεσοχώρι Ξάγναντο ΚάτωΘόλος Παρανέστι Πολυνέρι Αηδονόκαστρο Καπνόφυτο Μαυροκορδάτος Κρήνη Στέρνα Υψηλή Ράχη Τείχος Πρινόλοφος Θαμνωτό Γύρος Πλατανιά Δρυμότοπος Υψηλόκαστρο Χαμοκέρασα Πελεκητή Πλατανόβρυση Παλιάμπελα Μαρμαριά Άνω Πυξάρι Νικηφόρος Μικρολιβάδι Τερψιθέα Αδριανή Πτελέα

[13/12/2013] Πρόσκληση για την 20η Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

17/12/2013 09:42
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 13/12/2013
Αριθ. Πρωτ.: 10291
Αριθ. Συνεδρίασης: 20
Σας προσκαλούμε την 19 του μηνός Δεκεμβρίου  2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:30 να προσέλθετε στην  δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα εξής θέματα :
  1. 26η  Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2013.
  2. 27η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2013.
  3. Αποδοχή χρηματοδότησης για βοηθήματα ένδειας ποσού 12.000,00€ και 28η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2013.
  4. Ψήφιση πίστωσης ποσού 420,43€ στον Κ.Α. 30/6422 για οδοιπορικά έξοδα και ημερήσια αποζημίωση υπαλλήλου του Δήμου.
  5. Ενημέρωση και συζήτηση διαφόρων θεμάτων του Δήμου Παρανέστιου.


 1 Τελική