Νέα και ενημερώσεις

ΛΙΣΤΑ ΝΕΩΝ ΕΤΟΥΣ

Εμφάνιση ενημερώσεων όλου του Δήμου!!!
Πολύσυκο Δυπόταμα Πρασινάδα Σίλλη Θόλος Τέμενος Καρποφόρο Περίβλεπτο Μεσοχώρι Ξάγναντο ΚάτωΘόλος Παρανέστι Πολυνέρι Αηδονόκαστρο Καπνόφυτο Μαυροκορδάτος Κρήνη Στέρνα Υψηλή Ράχη Τείχος Πρινόλοφος Θαμνωτό Γύρος Πλατανιά Δρυμότοπος Υψηλόκαστρο Χαμοκέρασα Πελεκητή Πλατανόβρυση Παλιάμπελα Μαρμαριά Άνω Πυξάρι Νικηφόρος Μικρολιβάδι Τερψιθέα Αδριανή Πτελέα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ « TheJobofmyLife(MobiPro-EU)“»- «Η δουλειά της ζωής μου»

17/12/2013 09:38
Δυνατότητες εργασίας
και επαγγελματικής εκπαίδευσης
στη Γερμανία

Η Κεντρική Υπηρεσία της Γερμανίας  ZAV (ZentraleAuslands- undFachvermittlung) του κρατικού Γερμανικού Οργανισμού Εργασίας (BundesagenturfurArbeit)απευθύνεται σε πολίτες άνεργους που θέλουν

§  να επωφεληθούν από το γερμανικό σύστημα μαθητείας (+/-3ετή διττή επαγγελματική εκπαίδευση αποκτώντας πτυχίo κατάρτισης)

ή

§  να εργασθούν ως διπλωματούχοι σ έναν από τους επαγγελματικούς τομείς που έχει έλλειψη / ζήτηση προσωπικού η Γερμανία, όπως

 

- Μηχανικοί τεχνολογικών επαγγελμάτων (και ειδικά ηλεκτρολόγοι μηχανολόγοι)

- Ιατρικό, νοσηλευτικό προσωπικό (ιατροί, νοσηλευτές/νοσοκόμοι)

- Ειδικευμένοι στην Πληροφορική

- Ηλεκτρολόγοι και μεταλλοτεχνίτες (με επαγγελματική κατάρτιση)

(Δείτε και εδώ www.thejobofmylife.de/de/fragenantworten> θέμα „3. Fachkrafte/SkilledWorkers“ + Berufsgruppen/Occupationalgroups)

 

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Bundesministerium fur Arbeit und Soziales/BMAS) για την προώθηση της επαγγελματικής κινητικότητας άνεργων εφήβων/νέων 18-35 ετών από χώρες της ΕΕ (στον τομέα της απασχόλησης εξειδικευμένων ανέργωνγια ορισμένα επαγγέλματα στον κλάδο της υγείας έως και 40 ετών).Το ύψος των διαθέσιμων κονδυλίων για το χρονικό διάστημα 2013 έως 31.12.2016 ανέρχεται συνολικά σε 139 εκ. €.

 

Το εν λόγω πρόγραμμα προσφέρει οικονομική στήριξη π.χ. κατά τη διάρκεια της μαθητείας και σειρά άλλων βοηθημάτων όπως π.χ. για τα έξοδα μετακίνησης, εκμάθησης γλώσσας, πρακτική άσκηση προσαρμογής(Anpassungspraktikum), παροχές για τη προετοιμασία της εργασιακής ένταξης σε ορισμένα επάγγελμακλπ.

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες (προϋποθέσεις, παροχές κτλ.)του  προγράμματος μπορείτε να απευθυνθείτε στην διαδικτυακή ιστοσελίδα :

www.thejobofmylife.de>Fragen/Antworten/FAQ

ή

www.thejobofmylife.de> Programm/Support Programme > Forderrichtlinie/Support Directive> Deutsch/Ελληνικά).

 

Επίσης χρήσιμες πληροφορίες θα βρείτε στις ιστοσελίδες :

www.zav.de> Ausbildung > Ausbildung in Deutschland > Broschuren ή Links (σχετικά με την επαγγελματική κατάρτιση στη Γερμανία)

www.arbeitsagentur.de> BERUFENET > Eingrenzen auf Gruppen >? Betriebliche (Duale) Ausbildungen (τα επαγγέλματα με εκπαίδευση σε εταιρικό περιβάλλον „διττή / δυαδική εκπαίδευση“)

www.zav.de/arbeiten-in-deutschland(σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας στη Γερμανία, επίσης και στα Αγγλικά).

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση workingermany@arbeitsagentur.de (το αίτημα διατυπώνεται στα γερμανικά ή αγγλικά), αποστέλλοντας το βιογραφικό τους και διατυπώνοντας το αίτημά τους

§  είτε για την αναζήτηση θέσης εργασίας στον ενδιαφερόμενο τομέα/επάγγελμα

ή

§  είτε για την αναζήτηση επαγγελματικής κατάρτισης, αναφέροντας ποια διττή εκπαίδευση φιλοδοξούν/επιδιώκουν.

 

Ως τμήμα του κρατικού Ομοσπονδιακού Οργανισμού Εργασίας της Γερμανίας (Bundesagentur fur Arbeit) η ZAV-Internationaler Personalserviceπροσφέρει για τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους τις υπηρεσίες της δωρεάν.

  

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ.


 1 Τελική