Νέα και ενημερώσεις

ΛΙΣΤΑ ΝΕΩΝ ΕΤΟΥΣ

Εμφάνιση ενημερώσεων όλου του Δήμου!!!
Πολύσυκο Δυπόταμα Πρασινάδα Σίλλη Θόλος Τέμενος Καρποφόρο Περίβλεπτο Μεσοχώρι Ξάγναντο ΚάτωΘόλος Παρανέστι Πολυνέρι Αηδονόκαστρο Καπνόφυτο Μαυροκορδάτος Κρήνη Στέρνα Υψηλή Ράχη Τείχος Πρινόλοφος Θαμνωτό Γύρος Πλατανιά Δρυμότοπος Υψηλόκαστρο Χαμοκέρασα Πελεκητή Πλατανόβρυση Παλιάμπελα Μαρμαριά Άνω Πυξάρι Νικηφόρος Μικρολιβάδι Τερψιθέα Αδριανή Πτελέα

[12/12/2013] Πρόσκληση για την 18η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

12/12/2013 14:35
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 12/12/2013
Αριθ. Πρωτ.: 10253
Αριθ. Συνεδρίασης: 18
Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την 16η του μηνός  Δεκεμβρίου του έτους 2013, ημέρα  Δευτέρα και ώρα 12:00 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
  1. Εισήγηση της 26ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. Έτους 2013 προς το Δημοτικό Συμβούλιο.
  2. Εξουσιόδοτηση δικηγόρου ώστε να παρασταθεί ενώπιον της Επιτροπής του άρθρου 152 προκειμένου να υποστηρίξει τις απόψεις του Δήμου μας, ως προς την εκδικαζόμενη ενώπιον της παραπάνω Επιτροπής, προσφυγής της Βακαρτζή Μαρίας σχετικά με την υπόθεση περί ακύρωσης της υπ’ αριθμ. 124/2013 απόφασης Δ.Σ.
  3. Έγκριση παράστασης εξουσιοδότησης δικηγόρου για την υποβολή απόψεων του Δήμου μας ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης σχετικά με την προσφυγή της Βακαρτζή Μαρίας κατά της αριθμ.124/2013 απόφασης Δ.Σ.
  4. Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης του Δήμου οικ. Έτους 2013.
  5. Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή ποτίστρας στην Τ.Κ. Ψηλής Ράχης», προϋπολογισμού 12.000,00€
  6. Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου « Κατασκευή ποτίστρας στην Τ.Κ. Πλατανιάς», προϋπολογισμού 12.000,00€
Ο Πρόεδρος
Καγιάογλου Νικόλαος 


 1 Τελική