Νέα και ενημερώσεις

ΛΙΣΤΑ ΝΕΩΝ ΕΤΟΥΣ

Εμφάνιση ενημερώσεων όλου του Δήμου!!!
Πολύσυκο Δυπόταμα Πρασινάδα Σίλλη Θόλος Τέμενος Καρποφόρο Περίβλεπτο Μεσοχώρι Ξάγναντο ΚάτωΘόλος Παρανέστι Πολυνέρι Αηδονόκαστρο Καπνόφυτο Μαυροκορδάτος Κρήνη Στέρνα Υψηλή Ράχη Τείχος Πρινόλοφος Θαμνωτό Γύρος Πλατανιά Δρυμότοπος Υψηλόκαστρο Χαμοκέρασα Πελεκητή Πλατανόβρυση Παλιάμπελα Μαρμαριά Άνω Πυξάρι Νικηφόρος Μικρολιβάδι Τερψιθέα Αδριανή Πτελέα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

11/12/2013 18:10
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΕΠΙΔΟΜΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
Σας ενημερώνουμε ότι μέσω του Τμήματος Διοικητικού-Οικονομικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας-Θράκης, χορηγείται η εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών έτους 2013.
Ο Δήμος Παρανεστίου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία είναι χαρακτηρισμένος ως «ορεινή και μειονεκτική περιοχή». Συνεπώς, οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου είναι εν δυνάμει δικαιούχοι του προαναφερόμενου επιδόματος. Δικαιούχοι της εισοδηματικής ενίσχυσης είναι οικογένειες, συμπεριλαμβανομένων και των μονογονεϊκών, Ελλήνων υπηκόων και υπηκόων κρατών-μελών της Ε.Ε.
         
Σημειώνεται ότι δικαιούχοι είναι μόνο οικογένειες, δηλαδή όσοι διατηρούν ανεξάρτητο και αυτοτελές νοικοκυριό, όπως αποδεικνύεται από τη δήλωση στοιχείων ακινήτων, από την μίσθωση ή τη δωρεάν παραχώρηση ακινήτου. Τα άτομα που φιλοξενούνται από οικεία συγγενικά (πχ γονείς) ή φιλικά πρόσωπα και ως εκ τούτου δεν συντηρούν ανεξάρτητα και αυτοτελή νοικοκυριά δεν είναι δικαιούχοι της εν λόγω εισοδηματικής ενίσχυσης.
? Το ύψος της εισοδηματικής ενίσχυσης είναι : 
1) 600 Ευρώ, για συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα έως 3.000 Ευρώ 
2) 300 Ευρώ, για συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα από 3.000 Ευρώ έως 4.700 Ευρώ
Οικογένειες με εισοδήματα άνω των 4.700 Ευρώ δεν είναι δικαιούχοι της ανωτέρω ενίσχυσης. 

? Απαραίτητα δικαιολογητικά :
1) Αίτηση (συνοδεύεται από Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας, Βιβλιάριο Τράπεζας, ΑΦΜ)
2) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 του αιτούντος, περί της μη είσπραξης της οικονομικής ενίσχυσης άλλη φορά για την ίδια οικογένεια 
3) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης 
4) Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας 
5) Αντίγραφο Εκκαθαριστικού Σημειώματος Eφορίας οικ.έτους 2013 

- Για πληροφορίες, συλλογή και συμπλήρωση των παραπάνω δικαιολογητικών, παρακαλούμε απευθυνθείτε στα κατά τόπους σημεία των υπηρεσιών του Δήμου : 
1) Δημαρχείο Παρανεστίου, Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών, αρμόδιοι υπάλληλοι : Μελενικιώτου Δέσποινα και Αλσανίδου Ελισάβετ, τηλέφωνα : 2524350101 & 2524350100
2) ΚΕΠ Νικηφόρου, αρμόδιοι υπάλληλοι : Μπογατίνη Μαρία και Γεωργαντζιά Βασιλική, τηλέφωνα : 2521352319 & 2521352318
3) Τοπική Κοινότητα Αδριανής, αρμόδιος υπάλληλος : Ματεντζόγλου Συμεών, τηλέφωνο : 2521082301
                   
Προθεσμία : το αργότερο έως την Παρασκευή  20 Δεκεμβρίου 

Οι αιτήσεις κατατίθενται αυτοπροσώπως από τον αιτούντα στο Γραφείο 332 (Τμήμα Διοικητικού-Οικονομικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης)-3ος όροφος, κτίριο πρώην Νομαρχίας. 

Από την Υπηρεσία Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 


 1 Τελική