Νέα και ενημερώσεις

ΛΙΣΤΑ ΝΕΩΝ ΕΤΟΥΣ

Εμφάνιση ενημερώσεων όλου του Δήμου!!!
Πολύσυκο Δυπόταμα Πρασινάδα Σίλλη Θόλος Τέμενος Καρποφόρο Περίβλεπτο Μεσοχώρι Ξάγναντο ΚάτωΘόλος Παρανέστι Πολυνέρι Αηδονόκαστρο Καπνόφυτο Μαυροκορδάτος Κρήνη Στέρνα Υψηλή Ράχη Τείχος Πρινόλοφος Θαμνωτό Γύρος Πλατανιά Δρυμότοπος Υψηλόκαστρο Χαμοκέρασα Πελεκητή Πλατανόβρυση Παλιάμπελα Μαρμαριά Άνω Πυξάρι Νικηφόρος Μικρολιβάδι Τερψιθέα Αδριανή Πτελέα

[21/11/2013] Πρόσκληση για την 16η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

23/11/2013 21:17
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 21/11/2013
Αριθ. Πρωτ.: 9660
Αριθ. Συνεδρίασης: 16
Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την 25η του μηνός  Νοεμβρίου του έτους 2013, ημέρα  Δευτέρα και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
  1. Οριστική παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Γεωλογική Μελέτη του έργου με τίτλο Κατασκευή δικτύου ύδρευσης Πρασινάδας».
  2. Οριστική παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Γεωλογική Μελέτη του έργου με τίτλο Κατασκευή δικτύου ύδρευσης Ψηλή Ράχης».
  3. Οριστική παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Υδραυλική μελέτη εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης και αγωγού μεταφοράς δημοτικής κοινότητας Παρανεστίου».
  4. Οριστική παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Τοπογραφική μελέτη εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης και αγωγού μεταφοράς δημοτικής κοινότητας Παρανεστίου».
  5. Έγκριση μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Επέκταση δικτύου ύδρευσης οικισμού Πρινολόφου και Πλατανιάς Τ.Κ. Πλατανιάς», προϋπολογισμού 12.547,38€.
  6. Έγκριση μελέτης, ψήφιση πίστωσης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Κατασκευή  αποχετευτικού δικτύου Τ.Κ. Αδριανής», προϋπολογισμού 12.629,52€
  7. Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης και ψήφιση πίστωσης της μελέτης με τίτλο «Βελτίωση – Ασφαλτόστρωση οδού από οικισμό Πλατανιάς έως Ακρόπολη Πλατανιάς», προϋπολογισμού 9.840,00€
  8. Καθορισμός των όρων διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων – ελαιολιπαντικών για το έτος 2014.
  9. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2013 (25η )
  10. Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης του Δήμου οικ. Έτους 2013.
Ο Πρόεδρος
Καγιάογλου Νικόλαος 


 1 Τελική