Νέα και ενημερώσεις

ΛΙΣΤΑ ΝΕΩΝ ΕΤΟΥΣ

Εμφάνιση ενημερώσεων όλου του Δήμου!!!
Πολύσυκο Δυπόταμα Πρασινάδα Σίλλη Θόλος Τέμενος Καρποφόρο Περίβλεπτο Μεσοχώρι Ξάγναντο ΚάτωΘόλος Παρανέστι Πολυνέρι Αηδονόκαστρο Καπνόφυτο Μαυροκορδάτος Κρήνη Στέρνα Υψηλή Ράχη Τείχος Πρινόλοφος Θαμνωτό Γύρος Πλατανιά Δρυμότοπος Υψηλόκαστρο Χαμοκέρασα Πελεκητή Πλατανόβρυση Παλιάμπελα Μαρμαριά Άνω Πυξάρι Νικηφόρος Μικρολιβάδι Τερψιθέα Αδριανή Πτελέα

[11/11/2013] Πρόσκληση για τη 18η Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

11/11/2013 17:49
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 11/11/2013
Αριθ. Πρωτ.: 9283
Αριθ. Συνεδρίασης: 18
Σας προσκαλούμε την 15 του μηνός Νοεμβρίου  2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 να προσέλθετε στην  δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα εξής θέματα :
 1. Επιλογή τράπεζας για προθεσμιακή κατάθεση και όψεως και εξουσιοδότηση στον ταμία να προβεί στις μηνιαίες και διμηνιαίες προθεσμιακές καταθέσεις.
 2. Διαγραφή οφειλών δημοτικών τελών και δικαιωμάτων από τους φορολογικούς καταλόγους του Δήμου.
 3. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής χαρακτηρισμού εδάφους του έργου «Ύδρευση Οικισμών Δήμου Παρανεστίου».
 4. Αποδοχή χρηματοδότησης συνολικού ποσού 36.500,00€ από πιστώσεις του ΠΔΕ του ΥΜΑΘ για την εκτέλεση των έργων:
  • Α) Κατασκευή ποτίστρας στην Τ.Κ. Ψηλής Ράχης,προϋπολογισμού 12.000,00€
  • Β) Κατασκευή ποτίστρας στην Τ.Κ. Πλατανιάς, προϋπολογισμού 12.000,00€
  • Γ) Βελτίωση οδών προς βοσκοτόπια, προϋπολογισμού 12.500,00€
 1. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και 24η τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2013.
 2. Καθορισμός του ανώτατου αριθμού αδειών άσκησης υπαίθριου εμπορίου (στάσιμο & πλανόδιο) για το έτος 2014 στο Δήμο Παρανεστίου και επικαιροποίηση αδειών προηγούμενων ετών.
 3. Έγκριση έκτακτης μετακίνησης Δημάρχου στην Αθήνα και ψήφιση πίστωσης . 
 4. Ενημέρωση και συζήτηση διαφόρων θεμάτων – αιτήσεων δημοτών του Δήμου Παρανέστιου.


 1 Τελική